Political Poverty as the Loss of Experiential Freedom

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6328-8
Title: Political Poverty as the Loss of Experiential Freedom
Author: Martikainen, Joonas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-02-01
Belongs to series: Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja - Publications of the Faculty of Social Sciences - URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6328-8
http://hdl.handle.net/10138/324273
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The purpose of this dissertation is to design a conception of political poverty that can address the loss of the experience of political freedom. This form of political poverty is described as separate from poverty of resources and opportunities, and poverty of capabilities required for participation. The study aims to make intelligible how a person or a group can suffer from a diminishing and fracturing of social experience, which can lead to the inability to experience oneself as a capable and credible political agent, political engagement as a meaningful field of action, and democratic politics as a meaningful avenue for changing things for the better. This is a phenomenon which has been heretofore neglected by political theorists. The study presents a heuristic diagnosis of political poverty as loss of experiential freedom that involves four aspects of experience that have specifically political relevance: loss of trust, loss of expressivity, loss of a sense of access to the public world, and the loss of future temporality in experience. Diminishing and fracturing of these aspects of social experience can lead to politically impoverished persons and groups to become complicit in their own marginalisation by remaining unmotivated to challenge it. These aspects of social experience are approached through phenomenological portraits, chosen from literature on social exclusion and poverty. The diagnosis remains open to further development through exploration of other aspects of experience. The study draws on the thinking of Maurice Merleau-Ponty and Hannah Arendt to present an account of political freedom as only experienced in co-existence with others. Through a critical discussion of their work, a more comprehensive account of political agency is developed. The experience of having political agency involves not just the cognitive and communicative capacities of the subject, but also the entire perceptual and motor intentionality of their lived body. The experience of meaningfulness is approached by exploring the intersubjective constitution of the self in a dialectical process with their social environment. This experience is described as a form of faith in oneself as an agent and in the meaningfulness of political engagement. Such faith is a practical, meaning-giving intentional relationship of a lived body to their social environment. This study emphasizes the experience of being a capable and credible political agent, and experiencing politics as a meaningful field for engagement, as important aspects of political freedom that should be considered alongside inclusivity of democratic processes, the equality of opportunity to participate, and the equality of the cognitive and communicative capabilities required for effective participation. In order to discuss political poverty as the loss of experiential freedom, we must go beyond objectivist models of social critique and approach the problem with the tools of existential phenomenology.Tämä väitöskirja on poliittisen filosofian ja fenomenologian aloihin kuuluva tutkimus, jonka tarkoituksena on muotoilla kokemuslähtöinen poliittisen köyhyyden käsite. Työn pyrkimyksenä on tehdä ymmärrettäväksi tapoja, joilla henkilö tai ryhmä voi kärsiä vapauden puutteesta poliittisen toimijuuden kokemuksen murtumisena ja himmenemisenä. Tällöin ihmiseltä katoaa kokemus itsestä kykenevänä ja uskottavana poliittisena toimijana, sekä kokemus demokratiasta merkityksellisenä tapana vaikuttaa ja muuttaa asioita parempaan suuntaan. Työssä tutkitaan James Bohmanin, Maurice Merleau-Pontyn ja Hannah Arendtin ajattelua. Näiden ajattelijoiden kriittisen käsittelyn kautta työssä kehitetään aikaisempia filosofisia teorioita kattavampi kuvaus vapaudesta ja poliittisesta toimijuudesta. Työssä esitetään, että merkityksellisessä poliittisen toimijuuden kokemuksessa on monia osatekijöitä. Kokemukseen vaikuttaa niin subjektin kognitiiviset ja kommunikatiiviset kyvyt, kuin myös eletyn kehon koko havainnollinen ja motorinen intentionaalisuus. Työ kuvailee, miten positiivinen toimijuuden kokemus rakentuu dialektisessa prosessissa keho-subjektin ja tämän ympäristön välillä. Tämän tutkimuksen mukaan kokemus itsestä pystyvänä ja uskottavana poliittisena toimijana on tärkeä, mutta epätasa-arvoisesti jakautunut osa poliittista vapautta. Tutkimus esittää heuristisen diagnoosin poliittisesta köyhyydestä vapauden katoamisena kokemuksesta. Diagnoosi käsittelee neljää kokemuksen osa-aluetta, joilla on erityistä poliittista merkitystä. Nämä ovat luottamus kanssaihmisiin ja yhteiskuntaan, kykenevyys ilmaisuun, kokemus pääsystä julkiseen maailmaan ja toivon, eli positiivisen tulevaisuushorisontin, läsnäolo havaintokokemuksessa. Näiden kokemuksen osa-alueiden heikkeneminen ja murtuminen voi johtaa tilanteeseen, jossa poliittisesti köyhät henkilöt ja ryhmät tuntevat itsensä kyvyttömiksi haastamaan ulossulkemistaan ja tulevat näin tahtomattaan osasyyllisiksi siihen. Diagnoosi jää avoimeksi jatkokehittelyille esimerkiksi muiden kokemuksen osa-alueiden tutkimisen kautta.
Subject: käytännöllinen filosofia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record