Kattegatin ja sen ympäristön paleobatymetrian spatiaalinen mallinnus 11000, 7900 ja 4900 vuotta sitten

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101081112
Title: Kattegatin ja sen ympäristön paleobatymetrian spatiaalinen mallinnus 11000, 7900 ja 4900 vuotta sitten
Author: Montonen, Petri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101081112
http://hdl.handle.net/10138/324290
Thesis level: master's thesis
Abstract: Maankohoamisesta johtuva altaan kallistuminen ja merenpinnan korkeus ovat vaihdelleet Kattegatin alueella Veiksel-jääkauden loppupuolella ja holoseenin aikana. Näillä vaihteluilla on ollut suuri vaikutus myös Itämeren valtameriyhteyteen. Merenpinnan muutoksien selvitystä varten Kattegatilta ja sen ympäristöstä Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Saksan rannikoilta kerättiin muinaisrantapintoja ja järvien kuroutumistasoja vertaisarvioiduista julkaisuista (81 rantapintapistettä).Saatavilla olevan aineiston perusteella ArcMap ohjelmistolla tehtyyn spatiaaliseen mallinnukseen valikoituivat aikaikkunat 11000, 7900 ja 4900 vuotta sitten. Mallinnuksessa käytettiin rantapintapisteiden lisäksi näiltä alueilta arvioita altaan kallistuksesta ja rannansiirtymiskäyriä. Mallinnuksessa luotiin apupistekäyriä, joilla mallinnus ulotettiin pisteiden välisille ja ulkopuolisille alueille ja niiden sijoittelussa käytettiin muun muassa nykyisen maankohoamisen isobaaseja, jäätikön reunamuotoja ja jäätikön paksuuskäyriä. Apupistekäyrät interpoloitiin Triangulated Irregular Network (TIN) menetelmällä. Interpoloitujen tasojen avulla luotiin korkeusmallit aikaikkunoista. Korkeusmalleissa näkyy selkeitä muutoksia mallinnusten välillä. 11000 vuotta sitten Itämerellä oli kapea valtameriyhteys Vänernin kautta, Etelä-Ruotsin ja Jyllannin välillä oli maayhteys Kattegatilla, josta suurin osa oli kuivaa maata ja Oslovuonon alueella mannerjäätikkö oli vielä yhteydessä valtamereen. 7900 vuotta sitten Vänernin valtameriyhteys oli katkennut, Tanskan salmet olivat auenneet ja Kattegatin koillisosissa suhteellinen merenpinta oli nykyistä korkeammalla ja lounaisosissa nykyistä matalammalla. 4900 vuotta sitten Saksan koillis- ja luoteisosissa suhteellinen merenpinta oli nykyistä matalammalla, Kattegatilla ja Skagerrakilla suhteellinen merenpinta oli nykyistä korkeammalla ja myös Tanskan salmien alueella vallinnut nykyistä korkeampi suhteellinen merenpinta johti nykyistä suolaisempaan vaiheeseen Itämerellä. Tutkimuksessa rajallisesta pistemäisestä aineistosta saatiin spatiaalisesti kattavaa tietoa merenpinnan muutoksista Kattegatin alueella.Tilting, caused by glacioisostatic land uplift, and sea level have changed dramatically in regions near the Kattegat during Late Weichselian and Holocene. These changes have also had a profound impact on the Baltic Sea by affecting its connections to oceans. To estimate the relative sea level in the Kattegat and nearby regions on the coasts of Denmark, Sweden, Norway and Germany, dataset of 81 raised shorelines and lake isolation thresholds was collected from published peer-reviewed journals. Based on this dataset three spatial models of 11000, 7900 and 4900 year ago time windows were made with ArcMap program. In addition to the dataset, shore level displacement curves and tilting estimates were used in the models. Dummy-point curves of land uplift isobases were made as part of modeling and many methods were used to place these including following current land uplift isobases, shapes of ice sheets and glacial thickness and combinations of other methods. Triangulated Irregular Network (TIN) interpolation method was used to interpolate areas between these isobases and to create sea level layers representing sea levels in the models. Clear changes are visible in different time windows. 11000 years ago the Baltic Sea basin had a narrow connection to ocean trough the Lake Vänern, Southern-Sweden and Jylland were connected by land and continental ice sheet was still connected to ocean at the Oslofjord. 7900 years ago ocean connection of the Lake Vänern had terminated, Danish Straits had opened up and sea level was higher than today in north-eastern modeled areas and lower than today in south western areas. 4900 years ago relative sea levels at north-western and north-eastern coasts of Germany were lower than today, Kattegat and Skagerrak had higher sea levels than today and so did the Danish Straits, leading to higher salinity conditions at the Baltic Sea. In this study limited point data was used to obtain spatially extensive data of sea level changes in the Kattegat and the surrounding areas.
Subject: Kattegat
muinaisranta
ArcMap
merenpinta
Triangulated Irregular Network
holoseeni
spatiaalinen mallinnus
Discipline: Geologia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Montonen_Petri_Pro_Gradu_2020.pdf 3.697Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record