"Miks mä lukisin kirjaa?" Digitaalinen lukukokemus nuoren lukumotivaation herättäjänä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/324481

Citation

Aaltonen , L-S 2019 , ' "Miks mä lukisin kirjaa?" Digitaalinen lukukokemus nuoren lukumotivaation herättäjänä ' , Nuorisotutkimus , Vuosikerta. 37 , Nro 3-4 , Sivut 69-83 .

Title: "Miks mä lukisin kirjaa?" Digitaalinen lukukokemus nuoren lukumotivaation herättäjänä
Author: Aaltonen, Lotta-Sofia
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Date: 2019
Language: fin
Belongs to series: Nuorisotutkimus
ISSN: 0780-0886
URI: http://hdl.handle.net/10138/324481
Abstract: Nuoria kiinnostaa kirjallisuuden lukeminen yhä vähemmän vapaa-ajallaan. Tämä on herättänyt yhteiskunnallista huolta, koska omaehtoisen lukemisen määrä korreloi vahvasti lukutaidon ja koulumenestyksen kanssa. Samalla kuitenkin kiinnostus digitaaliseen mediaan on kasvanut jatkuvasti. Tarkastelen artikkelissani digitaalisen kaunokirjallisuuden lukemisen, e- ja äänikirjojen, mahdollisuuksia lisätä nuorten omaehtoista lukemista. Artikkelini perustuu tulevan tutkimukseni pilottiaineistoon: yläkoululaisten digitaalisen lukukokeilun jälkeen kerättyyn laadulliseen kysely- ja haastatteluaineistoon, jonka avulla selvitän digitaalisen lukukokeilun käyttökokemuksia ja suhtautumista lukemiseen yleisesti. Aineiston pohjalta kartoitan digitaalisen lukemisen tekijöitä, jotka voivat lisätä lukumotivaatiota sekä antaa suuntaa jatkotutkimukselle. Pilottitutkimukseni mukaan digitaalisuus tekee kaunokirjallisuuden lukemisesta helpompaa, auttaa löytämään kiinnostavan kirjan sekä tarjoaa digiajan nuorille luontevan alustan lukukokemuksille ja siten madaltaa kynnystä kirjan lukemiseen. Tutkimukseni vahvistaa käsitystä siitä, että lukemaan innostamisen tulisi tapahtua vuorovaikutuksessa lukemisen kulttuurisen murroksen kanssa. Keskeistä olisi huomioida nuorten halukkuus käyttää muita viestimiä kuin painettua tekstiä eikä aliarvioida nuorten kulttuurille ominaisia kirjallisia käytänteitä, kuten digitaalista viestintää, jonka kautta nuoret ilmaisevat itseään ja hakevat elämyksiä.
Subject: 5141 Sosiologia
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nuorisotutkimus_3_4_2019_aaltonen_1_.pdf 334.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record