"Miks mä lukisin kirjaa?" Digitaalinen lukukokemus nuoren lukumotivaation herättäjänä

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/324481

Citation

Aaltonen , L-S 2019 , ' "Miks mä lukisin kirjaa?" Digitaalinen lukukokemus nuoren lukumotivaation herättäjänä ' , Nuorisotutkimus , Vuosikerta. 37 , Nro 3-4 , Sivut 69-83 .

Titel: "Miks mä lukisin kirjaa?" Digitaalinen lukukokemus nuoren lukumotivaation herättäjänä
Författare: Aaltonen, Lotta-Sofia
Upphovmannens organisation: Kasvatustieteiden osasto
Datum: 2019
Språk: fin
Tillhör serie: Nuorisotutkimus
ISSN: 0780-0886
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/324481
Abstrakt: Nuoria kiinnostaa kirjallisuuden lukeminen yhä vähemmän vapaa-ajallaan. Tämä on herättänyt yhteiskunnallista huolta, koska omaehtoisen lukemisen määrä korreloi vahvasti lukutaidon ja koulumenestyksen kanssa. Samalla kuitenkin kiinnostus digitaaliseen mediaan on kasvanut jatkuvasti. Tarkastelen artikkelissani digitaalisen kaunokirjallisuuden lukemisen, e- ja äänikirjojen, mahdollisuuksia lisätä nuorten omaehtoista lukemista. Artikkelini perustuu tulevan tutkimukseni pilottiaineistoon: yläkoululaisten digitaalisen lukukokeilun jälkeen kerättyyn laadulliseen kysely- ja haastatteluaineistoon, jonka avulla selvitän digitaalisen lukukokeilun käyttökokemuksia ja suhtautumista lukemiseen yleisesti. Aineiston pohjalta kartoitan digitaalisen lukemisen tekijöitä, jotka voivat lisätä lukumotivaatiota sekä antaa suuntaa jatkotutkimukselle. Pilottitutkimukseni mukaan digitaalisuus tekee kaunokirjallisuuden lukemisesta helpompaa, auttaa löytämään kiinnostavan kirjan sekä tarjoaa digiajan nuorille luontevan alustan lukukokemuksille ja siten madaltaa kynnystä kirjan lukemiseen. Tutkimukseni vahvistaa käsitystä siitä, että lukemaan innostamisen tulisi tapahtua vuorovaikutuksessa lukemisen kulttuurisen murroksen kanssa. Keskeistä olisi huomioida nuorten halukkuus käyttää muita viestimiä kuin painettua tekstiä eikä aliarvioida nuorten kulttuurille ominaisia kirjallisia käytänteitä, kuten digitaalista viestintää, jonka kautta nuoret ilmaisevat itseään ja hakevat elämyksiä.
Subject: 5141 Sosiologia
Referentgranskad: Ja
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
nuorisotutkimus_3_4_2019_aaltonen_1_.pdf 334.8Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post