"Miks mä lukisin kirjaa?" Digitaalinen lukukokemus nuoren lukumotivaation herättäjänä

Show simple item record

dc.contributor.author Aaltonen, Lotta-Sofia
dc.date.accessioned 2021-01-13T12:32:00Z
dc.date.available 2021-01-13T12:32:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Aaltonen , L-S 2019 , ' "Miks mä lukisin kirjaa?" Digitaalinen lukukokemus nuoren lukumotivaation herättäjänä ' , Nuorisotutkimus , Vuosikerta. 37 , Nro 3-4 , Sivut 69-83 .
dc.identifier.other PURE: 145356269
dc.identifier.other PURE UUID: 064499d5-1f8c-4795-b5b2-0df55c832189
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-9417-4700/work/86940398
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/324481
dc.description.abstract Nuoria kiinnostaa kirjallisuuden lukeminen yhä vähemmän vapaa-ajallaan. Tämä on herättänyt yhteiskunnallista huolta, koska omaehtoisen lukemisen määrä korreloi vahvasti lukutaidon ja koulumenestyksen kanssa. Samalla kuitenkin kiinnostus digitaaliseen mediaan on kasvanut jatkuvasti. Tarkastelen artikkelissani digitaalisen kaunokirjallisuuden lukemisen, e- ja äänikirjojen, mahdollisuuksia lisätä nuorten omaehtoista lukemista. Artikkelini perustuu tulevan tutkimukseni pilottiaineistoon: yläkoululaisten digitaalisen lukukokeilun jälkeen kerättyyn laadulliseen kysely- ja haastatteluaineistoon, jonka avulla selvitän digitaalisen lukukokeilun käyttökokemuksia ja suhtautumista lukemiseen yleisesti. Aineiston pohjalta kartoitan digitaalisen lukemisen tekijöitä, jotka voivat lisätä lukumotivaatiota sekä antaa suuntaa jatkotutkimukselle. Pilottitutkimukseni mukaan digitaalisuus tekee kaunokirjallisuuden lukemisesta helpompaa, auttaa löytämään kiinnostavan kirjan sekä tarjoaa digiajan nuorille luontevan alustan lukukokemuksille ja siten madaltaa kynnystä kirjan lukemiseen. Tutkimukseni vahvistaa käsitystä siitä, että lukemaan innostamisen tulisi tapahtua vuorovaikutuksessa lukemisen kulttuurisen murroksen kanssa. Keskeistä olisi huomioida nuorten halukkuus käyttää muita viestimiä kuin painettua tekstiä eikä aliarvioida nuorten kulttuurille ominaisia kirjallisia käytänteitä, kuten digitaalista viestintää, jonka kautta nuoret ilmaisevat itseään ja hakevat elämyksiä. fi
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Nuorisotutkimus
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 5141 Sosiologia
dc.title "Miks mä lukisin kirjaa?" Digitaalinen lukukokemus nuoren lukumotivaation herättäjänä fi
dc.type Artikkeli
dc.contributor.organization Kasvatustieteiden osasto
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.relation.issn 0780-0886
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.identifier.url https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/lehdet/2216-nuorisotutkimus3_4_2019

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nuorisotutkimus_3_4_2019_aaltonen_1_.pdf 334.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record