Lesken antaman ennakkoperinnön huomioon ottaminen jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101141211
Title: Lesken antaman ennakkoperinnön huomioon ottaminen jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa
Author: Rytkönen, Anneli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101141211
http://hdl.handle.net/10138/324635
Thesis level: master's thesis
Discipline: Perhe- ja jäämistöoikeus
Family and inheritance law
Familje- och kvarlåtenskapsrätt
Abstract: Tiivistelmä – Referat – Abstract Tutkielmassa tarkastellaan sitä, millä tavoin lesken antama ennakkoperintö on otettava huomioon avioliitossa olleen perittävän jälkeen toimitettavassa osituksessa ja perinnönjaossa. Tutkielma on lainopillinen. Lainopillisia tulkintasääntöjä noudattaen pyritään vastaamaan siihen, mitkä ovat ne oikeudelliset perusteet, joiden mukaan määräytyvät ne kriteerit, joiden nojalla arvioidaan se, milloin kyseessä on lesken antama ennakkoperintö ja miten lesken antama ennakkoperintö on otettava huomioon avioliitossa olleen perittävän jäämistöä jaettaessa. Toisessa pääluvussa valotetaan tarkasteltavien kysymysten oikeudellisia lähtökohtia ja sitä, mitä oikeusjärjestyksessämme ennakkoperinnöllä tarkoitetaan. Kolmannessa pääluvussa tehdään selkoa siitä, mitä voimassa olevan oikeutemme mukaan tarkoitetaan lesken antamalla ennakkoperinnöllä. Neljännessä pääluvussa käsitellään sitä, miten ennakkoperintö on otettava lain mukaan huomioon perinnönjaossa perillisen perintöosaa laskettaessa. Viidennessä pääluvussa käsitellään ylisuuriin ennakkoperintöihin liittyviä kysymyksiä ja vastataan siihen, miten voimassa olevan oikeutemme mukaan ylisuuret ennakkoperinnöt otetaan huomioon perillisen perintöosaa laskettaessa. Tarkastelun kohteena on se, miten eri laskentamenetelmien avulla ratkaistaan ylisuuria ennakkoperintöjä koskeva ongelma. Kuudennessa pääluvussa tarkastellaan sitä, miten voimassa olevan oikeutemme mukaan lesken antamat ennakkoperinnöt on otettava huomioon avioliitossa olleen perittävän jälkeen toimitettavassa jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa. Tässä yhteydessä tehdään selkoa siitä, miten avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta annettu ennakkoperintö on otettava huomioon jäämistöosituksessa ja jaossa. Luvussa valotetaan myös sitä, miten avio-oikeudesta vapaa omaisuus vaikuttaa lesken antaman ennakkoperinnön huomioon ottamiseen ositus- ja perinnönjakolaskelmassa.
Subject: Ennakkoperintö
ennakkoperintövastike
jäämistöositus
perintöosalaskelma.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record