The language of possession : Genitive variation in Late Middle and Early Modern English

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6957-0
Title: The language of possession : Genitive variation in Late Middle and Early Modern English
Author: Juvonen, Teo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Kielten tutkimus
Doctoral Programme in Language Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-02-05
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6957-0
http://hdl.handle.net/10138/324666
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The doctoral thesis "The language of possession: Genitive variation in Late Middle and Early Modern English" examines the English possessive (e.g. “John’s son”) and its variation with the of-construction (e.g. “the son of John”) in Late Middle and Early Modern English, from about the middle of the 15th century to the middle of the 17th century. The thesis is comprised of four articles and an introduction that discusses the theoretical and methodological foundations for these articles. The first article studies genitive variation (i.e. the variation between the English possessive and the of-construction) in the private correspondence genre. The second article looks at genitive variation in three different genres, sermons, history writing and private correspondence. The third article examines the evidence available in this period for the analysis of the morpho-syntactic nature of the English possessive. The fourth article is a micro-historical study from a linguistic point of view on the use of various linguistic constructions available to express possessive meaning in the letters of John Paston, the eldest son of a rising gentry family in late middle England. One of the main findings of the articles contradicts previous research which argued that the English possessive had almost died out by the Late Middle English period, but recovered over the course of the Late Middle and Early Modern English periods. The results from the articles show rather that the English possessive was an integral part of the language system throughout this period, and that no patterned change over time can be detected despite significant variation in the use of the possessive. Further important findings include the significance of accounting for genre in the analysis of genitive variation, and some of the complexities having to do with the use of genre as a factor in quantitative studies. The minutiae and context of the historical material used to study genitive variation is also examined in a more philological fashion to illustrate the importance of historical detail and background in the research on genitive variation.Artikkelipohjainen väitöskirjani käsittelee englannin kielen genetiivirakenteiden vaihtelua ja muutosta myöhäiskeskienglannin ja varhaisuusenglannin kausilla 1400-luvun puolivälistä 1600-luvun puoliväliin. Tärkeimmät näistä rakenteista ovat ns. s-genetiivi (esim. "the king's daughter") ja of-genetiivi (esim. "the daughter of the king"), joihin väitöstutkimukseni keskittyy. Tutkimuksessa otetaan huomioon sekä laajemmat teoreettiset yhteydet että aineiston historiallinen ja sosiaalinen tulkinta. Genetiivirakenteiden historiallinen muutos liittyy englannin kielen keskeisiin typologisiin muutoksiin. Väitöskirjassa keskityn lähtökohtaisesti s-genetiiviin hyödyntäen eteenkin historiallista korpuslingvistiikka ja sosiolingvistiikkaa. S-genetiivin historiallinen kehitys liittyy merkitykseltään hyvin samankaltaisen of-genetiivin kehitykseen, joka poikkeaa s-genetiivistä sekä morfosyntaktisilta, funktionaalisilta että sosiolingvistisiltä ominaisuuksiltaan. Näiden kahden rakenteen vaihtelu liittyy englannin kielen laajempaan muutokseen muinaisenglannin kaltaisesta sijamuotoja hyödyntävästä kielestä nykyenglannin kaltaiseksi sanajärjestyspohjaiseksi kieleksi. Of-genetiivi on osittain korvannut s-genetiivin käytön varhaiskeskienglannin ajoilta alkaen, mikä on ollut usean lähiaikaisen genetiivitutkimuksen kohteena. Väitöskirja kostuu neljästä artikkelista. Ensimmäiset kaksi artikkelia käsittelevät genetiivirakenteiden vaihtelua; ensimmäinen keskittyy yksityiskirjeisiin ja toinen laajentaa tutkimusta saarnoihin ja historiasta kertoviin teksteihin. Tutkimukset osoittavat mm. tekstityypin vaikuttavan olennaisesti vaihteluun. Kolmas artikkeli keskittyy s-genetiivin morfosyntaktisiin ominaisuuksiin ja niiden tutkimuksessa käytettävään historialliseen todistusaineistoon. Neljäs artikkeli on mikrohistoriallinen tutkimus 1400-luvun loppupuolella eläneen aatelisen genetiivirakenteiden käytöstä. Työni tarkentaa ja osittain korjaa aikaisempaa tutkimusta: s-genetiivin historialliseen muutokseen ovat vaikuttaneet paitsi kielen sisäiset lingvistiset myös kielen ulkoiset ekstralingvistiset tekijät kuten tekstityyppi, formaalisuusaste ja alue- ja sosiaalimurre. Aikaisemmissa s-genetiivin historiaan liittyvissä tutkimuksissa aineiston käsittelyyn ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Tämä näkyy eteenkin ensimmäisessä kahdessa artikkelissani, joissa osoitetaan miten aikasemmasta tutkimuksesta poiketen s-genetiivi olikin tänä aikakautena täysin elinvoimainen kielellinen rakenne, ja tietyissä genetiivikäytöissä ylivoimaisesti yleisin vaihtoehto. Ero aiempaan tutkimukseen johtuu eteenkin korpusaineiston valinnasta. Genetiivirakenteiden historiallisessa tutkimuksessa on myös olennaista ottaa huomioon historiallisen aineiston ominaispiirteet ja jopa kirjoittajien tarkempi sosiaalinen ja yksilöllinen tausta. Näiden moninaisten näkökulmien kautta tutkimus luo aikaisempaa yksityiskohtaisempaa kuvaa englannin kielen genetiivirakenteiden muutoksesta ja selventää niiden kielitieteellisiä ominaisuuksia.
Subject: historiallinen kielentutkimus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Teo_Juvonen_dissertation_05022021.pdf 1.409Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record