Sisäpiirintiedon väärinkäytön suojeluobjekti : abstraktin oikeushyvän abstraktista vaarantamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101161255
Title: Sisäpiirintiedon väärinkäytön suojeluobjekti : abstraktin oikeushyvän abstraktista vaarantamisesta
Author: Laitiainen, Tommi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101161255
http://hdl.handle.net/10138/324734
Thesis level: master's thesis
Discipline: Rikosoikeus
Criminal law
Straffrätt
Abstract: Tämä tutkielma pyrkii esittelemään joitain potentiaalisia vastauksia oikeustieteilijöitä ja taloustieteilijöitä 1960-luvulta asti arveluttaneeseen kysymykseen siitä, mitä sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellolla pyritään suojelemaan. Kriminalisoinnin suojeluobjekti eli sillä suojeltava oikeushyvä on sellainen yhteiskunnallinen arvo, joka oikeuttaa kansalaisten vapausoikeuksien rajoittamisen. Oikeushyvien suojelun periaate on yksi kriminalisointiperiaatteista, joita on pidetty rikosoikeuden käytettävyyttä rajoittavina ehtoina. Yhdysvaltalaisessa common law-oikeuden käytännössä kehittynyt sisäpiirintiedon väärinkäyttökielto ei ole erityisemmin altistunut kriminalisointiperiaatteiden testille. Alun perin kielto perustui ajatukseen yhtiöjohdosta yhtiön osakkeenomistajien etua edistävinä fidusiaareina. Näiden osakkeenomistajia paremman tietoisuuden hyödyntämistä osakkeenomistajilta arvopapereita hankittaessa pidettiin erityisesti johdon fidusiaarisen velvoitteen, eli osakkeenomistajien etujen edistämisen velvoitteen, vastaisena, mutta pian tämän luottamuksellisen suhteen pettämisen konstruktiota jouduttiin venyttämään kattamaan liikkeellelaskijan muitakin yhteistyökumppaneita. Tässä yhteydessä esitettiin erilaisia teorioita perustelemaan sisäpiirintiedon väärinkäytön vahingollisuutta, joka oikeuttaisi rikosvastuun ulottumaan selvästi sen kieltävän säännöksen sanamuotoa laajemmaksi. Kieltoa on eri aikoina pyritty perustelemaan erilaisilla näkemyksillä teon haitallisuudesta joko liikkeellelaskijalle, sisäpiiriläisten vastapuoliksi valikoituville sijoittajille tai sijoittajakollektiivin luottamukselle markkinoiden häiriöttömään toimintaan. Väärinkäyttökiellon valvonta on koettu erityisen tärkeäksi markkinoiden luottamuksen horjuessa silloinkin, kun luottamuksen horjuminen ei ole johtunut sisäpiiriläisten kaupankäynnistä. Erityisesti Euroopassa säännöksen perusteluihin on kiinnitetty kovin vähän huomiota, eikä kriminalisoinnin hyötyjä ja haittoja ole erityisen uskottavasti punnittu vastakkain. Voidaan väittää muiden maiden lähinnä matkineen yhdysvaltalaistyylistä sääntelyä pyrkimättä arvioimaan sen perusteluja. Sijoittajien luottamus on epämääräinen abstrakti oikeushyvä, joka johti suomalaista lainsoveltajaa harhaan 20 vuoden ajan kriminalisoinnin jälkeen, kunnes korkein oikeus linjasi ratkaisussa 2009:1 toisen kerran, ettei rikoksella ole yksityistä asianomistajaa. Euroopan unioni on harmonisoinut sisäpiirintiedon väärinkäytön rikosoikeudellista sääntelyä ankaroittaen kriminalisointia, mutta näidenkään kiristysten yhteydessä kukaan ei ole pysähtynyt perustelemaan, miksi sisäpiirintiedon väärinkäyttäminen olisi vahingollista sijoittajien luottamukselle, markkinoiden häiriöttömälle toiminnalle tai sijoittajien luottamukselle markkinoiden häiriöttömään toimintaan. Tässä tutkielmassa havaitaan, ettei sisäpiirintiedon väärinkäytön kriminalisointi perustu kriminalisointiperiaatteita kunnioittavalle huolelliselle pohdinnalle rangaistavaksi säätämisellä suojattavista yhteiskunnallisista intresseistä. Toisaalta tutkielmassa havaitaan arvopaperimarkkinarikosoikeuden välineellinen käyttötarkoitus määrittelemättömän sijoittajien luottamuksen vahvistamiseen.
Subject: sisäpiirintiedon väärinkäyttö
sisäpiirintieto
suojeluobjekti
rikosoikeus
kriminalisointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laitiainen_Tommi_tutkielma_2020.pdf 1009.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record