Syntyvyyden laskun alueelliset muutostekijät Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/324900

Citation

Mikkola , H J , Hiilamo , H & Eloranta , J 2020 , ' Syntyvyyden laskun alueelliset muutostekijät Suomessa ' , Kansantaloudellinen Aikakauskirja , Vuosikerta. 116 , Nro 3 , Sivut 428-447 . < https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2020/10/KAK_3_2020_WEB-1-30-49.pdf >

Title: Syntyvyyden laskun alueelliset muutostekijät Suomessa
Author: Mikkola, Henri Juhani; Hiilamo, Heikki; Eloranta, Jari
Contributor organization: Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Yhteiskuntapolitiikka
Talous- ja sosiaalihistoria
Yhteiskuntahistoria
Date: 2020-10-06
Language: fin
Number of pages: 20
Belongs to series: Kansantaloudellinen Aikakauskirja
ISSN: 0022-8427
URI: http://hdl.handle.net/10138/324900
Abstract: Vuodesta 2010 alkaen syntyvyys laski Suomessa yhdeksän vuotta peräjälkeen, mikä herätti julkisen keskustelun ilmiön syistä ja vaikutuksista. Huolestuneita lausuntoja on esitetty muun muassa hyvinvointivaltion maksukyvystä. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten sosioekonomisten tekijöiden muutokset Suomessa ovat yhteydessä kuntakohtaiseen kokonaishedelmällisyyteen. Havaitsemme työttömyyden, opiskelijoiden osuuden, sekularisaation ja tuloluokista varakkaimman kymmenyksen suhteellisen väestömäärän kasvun olevan kuntatasolla yhteydessä alempaan kokonaishedelmällisyyteen. Koulutusasteen kasvu sekä kunnan muuttovoitto korreloivat korkeampien kunnittaisten kokonaishedelmällisyyslukemien kanssa. Maantieteellisesti sosioekonomiset muuttujat ennustavat toteutunutta kunnittaista kokonaishedelmällisyyttä hyvin Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Kainuun alueilla. Etelä-Suomessa sosioekonomiset muuttujat ennustavat toteutunutta kokonaishedelmällisyyttä heikosti. Poikkeuksena tästä on opiskelijoiden suhteellinen osuus, joka kasvaessaan ennustaa kohteena olevan kunnan heikentyvää kokonaishedelmällisyyttä merkittävästi etenkin Etelä-Suomen alueella. Kokonaishedelmällisyyden kehitystä ennustettaessa tulisi analysoida tarkemmin kasvukeskuksia ja väestökeskittymiä toisiinsa verraten.
Subject: 5141 Sosiologia
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KAK_3_2020_WEB_1_30_49.pdf 1.118Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record