Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 08/2020. Talousvesimääritykset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5346-4 http://hdl.handle.net/10138/325211

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_2_2021_LAB_8_2020_Talousvesi.pdf 5.830Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 08/2020. Talousvesimääritykset
Author: Koivikko, Riitta; Grönroos, Päivi; Leivuori, Mirja; Sarkkinen, Mika; Sara-Aho, Timo; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2021
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2021
ISBN: 978-952-11-5346-4
ISSN: 1796-1726
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5346-4
http://hdl.handle.net/10138/325211
Abstract: Proftest SYKE järjesti syyskuussa 2020 pätevyyskokeen talous- ja raakavesimäärityksiä tekeville laboratorioille. Pätevyyskokeessa oli 37 osallistujaa. Testisuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvojen avulla. Tulosaineistossa oli 91 % hyväksyttäviä tuloksia, kun vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–20 %:n poikkeama. Menetelmävertailuissa todettiin tilastollisesti merkitseviä eroja raudan ja nitriitin eri määritysmenetelmien välillä. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record