The Torah in 1Maccabees : A Literary Critical Approach to the Text

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7908-5
Title: The Torah in 1Maccabees : A Literary Critical Approach to the Text
Author: Borchardt, Francis
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Biblical Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-05-04
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7908-5
http://hdl.handle.net/10138/32528
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study investigates a text that has only periodically aroused interest in the scholarly community. Though there have been a number of commentaries in recent decades dealing with the various issues related to the book, few monographs have been devoted to specific problems presented by 1Maccabees. Because of this, there are several areas wherein the understanding of the text and the history about which it reports might be furthered by an in depth study. This dissertation sets out to resolve one such subject. Though it has long been recognized by commentators that the law takes a primary place in the narrative and thought-world of 1Maccabees, the extent and role of the law have rarely been traced by scholars. There have been only two treatments of the subject: one (by Bernard Renaud) is a brief article, and another (by Diego Arehoevel) is a chapter within a much broader monograph, and both are now nearly fifty years old. Added to this, both studies disagree as to the role of the law within the narrative and the community that it portrays. Both also present their findings in a (perhaps) outdated linear Old Testament theological milieu, tying the understanding of the law to texts and communities that existed either long before or long after, depending on the scholar. They also do not take account of the literary critical findings that have since called into question the unity of 1Maccabees. On account of these methodological and chronological concerns, it seems a fresh approach is warranted. This dissertation makes two innovations in method to solve the problems with the earlier studies. First, it investigates the unity (or lack thereof) of the text. Because the two most recent studies by Martola and Williams both agree that the text has been redacted, but disagree as to the extent and location of redactions, it is necessary to approach the problem from a fresh perspective. Second, once the character of the text has been resolved, this thesis investigates how the law functions in each of the literary layers of the text and gives voice to the various perspectives on the law present in the text. This approach underlines and solves the main problems associated with the previous studies, while it must be conceded it also reveals a less satisfying answer for adherents to a linear Old Testament theology. The results of the study reveal that there are certain sections of the book wherein the law plays no role at all or is only incidentally mentioned. However, they underline that in two layers especially there is a concerted effort to place the law in the center of the community constructed by each author. Nevertheless the outlines of what can be included under the concept law differ from layer to layer. Because of the increased study of the Hasmonean and post-Hasmonean periods in biblical studies, the contributions of this study can be important for a wide range of scholars looking for comparisons to text and evidence coming from different contexts.Toora 1. Makkabilaiskirjeessä: Kirjallisuudentutkimuksellinen näkökulma tekstianalyysiin Tässä tutkimuksessa tarkastellaan meille yhtä tärkeimmistä lähteistä ymmärtää Juudean kapinaa seleukidien valtakuntaa vastaan toisella vuosisadalla eaa: 1. Makkabilaiskirjettä. Makkabilaiskirjeen mukaan kapina käydään kahdella rintamalla. Toisaalta sankarit taistelevat kreikkalaisia herroja vastaan vapauttaakseen itsensä tiukoista säädöksistä jotka rajoittavat heidän juutalaista tapakulttuuriaan ja kulttiaan. Toisaalta sankarien taistelua heikentävät ja estävät ne juutalaiset jotka pitävät kreikkalaisesta laista ja elämäntavasta ja toivovat näiden jatkuvan alueella. 1. Makkabilaiskirjeen loppu kuvaa sankareiden voittaneen sekä sisäiset että ulkoiset vastustajat, saavuttaen autonomian ja jopa itsenäisyyden. Kuten tästä tiivistelmästä käy ilmi, juutalaiset lait ovat keskeisessä osassa kirjeen kirjoittajan kuvittelemassa tai kuvaamassa yhteiskunnassa. Aiemmassa tutkimuksessa ei ole perinpohjaisesti tutkittu 1. Makkabilaiskirjeen lakien muotoa, kattavuutta, sisältöä ja tarkoitusta yhteisössä. Noin puoli vuosisataa sitten monet tutkijat lähestyivät ongelmaa eri näkökulmista, mutta heidän tutkimuksiaan heikensivät heidän oman aikansa asenteet, joista he eivät pystyneet irtautumaan. Ensiksikin he katsoivat juutalaisuuden olevan suhteellisen yhtenäinen ilmiö, joka jatkuvasti kehittyi varhaisista juuristaan ja saavutti huippunsa rabbiinisessa juutalaisuudessa ajanlaskumme ensimmäisten vuosisatojen aikana. Nykyaikaisempi käsitys juutalaisuudesta on, että se on ollut hyvin monitahoinen ilmiö sekä Raamatun synnyn että vielä Kristuksenkin aikana. Toiseksi, tutkijat käsittelivät 1. Makkabilaiskirjettä yhden henkilön kirjoittamana tekstinä, jonka he näin ollen katsoivat edustavan vain yhtä asennetta lakiin. Sen jälkeen on menestyksekkäästi esitetty, että kirje on kirjoitettu ainakin kahdessa vaiheessa ja että sen sisältämillä lähteillä on erittäin keskenään hyvin erilaiset käsitykset. On helppo huomata, kuinka nämä kaksi virhettä voivat vahvasti vaikuttaa heidän loppupäätöksiinsä lain tehtävästä ja roolista 1. Makkabilaiskirjeessä. Tämä tutkimus yrittää korjata nuo virheet ja tarjoaa uuden näkökulman lain funktioon 1. Makkabilaiskirjeessä. Se tekee sen ensinnäkin tutkimalla tekstiä ja löytämällä aineistoa, joka - monien viimeaikaisten tutkijoiden työhön perustuen - viittaa teoksen koostuvan neljästä eri kirjallisesta kerroksesta. Sen jälkeen väitöskirja keskittyy erikseen kuhunkin kerrostumaan ja lain funktioon niissä, sekä kuvaa lain funktin muuttumista kerros kerrokselta. Tämän väitöksen toivotaan antavan oman tärkeän panoksensa keskusteluun juutalaisesta laista ennen Jeesuksen aikaa ja historiallisen juutalaisen kapinan aikana. Lisäksi tutkimus osallistuu viimeaikaisiin keskusteluihin 1. Makkabilaiskirjan luonteesta kiinnittäessään huomiota tekstin monivaiheiseen syntyprosessiin.
Subject: vanhan testamentin eksegetiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
thetorah.pdf 844.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record