Lasten kondyylimurtumat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101271390
Title: Lasten kondyylimurtumat
Alternative title: Condylar fractures in children
Author: Muljar, Anetta-Angela
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101271390
http://hdl.handle.net/10138/325299
Thesis level: master's thesis
Abstract: Johdanto: Kasvomurtumiin kuuluvat sekä keskikasvojen, kuten nenän, luisen silmäkuopan ja poskiluun murtumat sekä alaleuan murtumat. Aikuisiin verrattuna lasten kasvomurtumat ovat harvinaisia, mikä voi johtua esimerkiksi anatomisten ja toisaalta etiologisten tekijöiden eriäväisyyksistä. Tästä huolimatta murtumat noudattavat samankaltaista kaavaa lasten ja aikuisten välillä. Kondyylimurtuma on yleisin maksillomandibulaarinen kasvomurtuma lapsilla. Menetelmät: Tietoa kirjallisuuskatsauksen kirjoittamiseen haettiin PubMed-tietokannasta soveltuvin hakusanoin. Tulokset: Kondyylimurtumien yleisimpiä syitä ovat pyöräily, kaatuminen, liikenneonnettomuudet, urheilu, leikkiminen ja väkivalta. 60% mandibulamurtumista esiintyy kondyylin alueella. Kondyylimurtumien osalta poikien suhde tyttöihin on 0,8-2,8:0,7-1,0 ja keskiarvoikä pojilla on 8,9-12 vuotta ja tytöillä 8,9-10 vuotta. Murtumaan viittaavia merkkejä ovat turvotus leukanivelten alueella, suunavauksen rajoittuneisuus, mandibulan deviaatio, vaikeudet suun sulkemisessa, hammastraumat sekä laseraatiot. Kliiniseen tutkimukseen kuuluu kasvojen asymmetrian, purentasuhteen, mandibulan avausliikkeen rajoittuneisuuden sekä leuan kärjen deviaation tarkastelu avausliikkeen yhteydessä. Lisäksi HYP (horisontaalinen ylipurenta) sekä VYP (vertikaalinen ylipurenta) dokumentoidaan. Kondyylimurtumien konservatiivista hoitoa lapsilla pidetään tärkeänä ja kannattavimpana hoitovaihtoehtona, jotta vältyttäisiin kasvuhäiriöiltä ja säilytettäisiin hyvä funktio leukanivelessä. Murtumien hoito tai hoitamatta jättäminen voi johtaa useisiin komplikaatioihin myöhemmin. Komplikaatioina voivat olla malokkluusio, kasvojen epämuodostuneisuus, temporomandibulaarinivelen ankyloosi sekä kasvojen kasvun keskeytyminen tai hidastuminen. Pohdinta: Kirjallisuuden perusteella voidaan tehdä johtopäätös siitä, että diagnostiikassa, hoidossa, murtumien luokittelujärjestelmissä sekä lapsuusiän määritelmissä on ristiriitaisuuksia. Lasten murtumien tarkempi diagnostiikka ja selkeämpi hoitolinja olisi tärkeää, jotta voidaan välttyä hankalilta komplikaatioilta.
Subject: children
pediatric
mandibular fracture
mandibular condyle
condylar fracture


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record