Kestävän kehityksen edistäminen hammashoidossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101271387
Title: Kestävän kehityksen edistäminen hammashoidossa
Author: Kalliosalo, Essi-Riikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101271387
http://hdl.handle.net/10138/325318
Thesis level: master's thesis
Abstract: Ympäristöystävällisyydestä ja ekologisesta kestävyydestä on tullut tärkeä osa terveydenhuoltoa ja siten myös hammashoitoa. Ympäristön hyvinvoinnin ja ihmisten terveyden yhteyksistä tiedetään koko ajan enemmän. Terveydenalan asiantuntijoilla on vastuu terveyden edistämisestä, joten heillä on myös vastuu ympäristön hyvinvoinnista niin, että ympäristömme on terveyttä edistävä ja turvallinen. Potilaalle tulee tarjota mahdollisimman hyvää hoitoa, mutta samaan aikaan tulee olla vahingoittamatta luontoa. Terveydenhuollon asiantuntijoina suun terveydenhuollon henkilökunnalla on velvollisuus ottaa vastuuta ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista kokonaisuutena ja siten kantaa vastuu tuottamiensa ympäristöhaittojen vaikutuksista sekä noudattaa työssään kestävän kehityksen periaatteita. Tässä kirjallisuuskatsauksen muotoisessa tutkielmatyössä esitellään tapoja, joiden avulla suun terveydenhuoltoa voidaan muokata kestävämmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Tutkimusaineistoja on haettu laajasti, varmistaen lähteiden luotettavuus. Aineiston haussa on käytetty Pubmed- ja Medline tietokantoja. Aineiston keruussa käytettäviä hakusanoja ovat olleet ”sustainability”, ”eco-friendly dentistry”, ”micro-plastic”, ”green dentistry”, ”environment”, ”oral health”, ”waste management”, ”dental waste”, ”medical waste disposal” ja ”environmental pollution control/ prevention in dentistry”. Tietoa on haettu myös hammaslääketieteellisten järjestöjen internet-sivuilta. Tuloksista käy ilmi, että suun terveydenhuollossa kestävää kehitystä voidaan edistää monella eri tavalla. Toimia kestävyyden edistämiseksi voidaan tehdä hankintojen, eri matkustusmuotojen ja jätteiden osalta. Erittäin tärkeänä pidetään ammattikunnan ajattelutavan muuttamista kestävämmäksi. Kestävä kehitys osana suun ja hampaiston terveyttä tulee ajatella kansainvälisesti yhteisenä kokonaisuutena, jonka tavoitteet tulee huomioida osana jokapäiväistä ammatinharjoittamista.
Subject: oral health
dental waste
environment
medical waste disposal


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kalliosalo_Essi_Tutkielma_2020.pdf 318.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record