Språk, artefakter och fysiska handlingar

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/325638

Citation

Lindström , J & Norrby , C 2020 , Språk, artefakter och fysiska handlingar . i M Broth & L Keevallik (red) , Multimodal interaktionsanalys . , 18 , Studentlitteratur , Lund , s. 359-377 .

Title: Språk, artefakter och fysiska handlingar
Alternative title: Language, artifacts and physical actions
Author: Lindström, Jan; Norrby, Catrin
Other contributor: Broth, Mathias
Keevallik, Leelo
Contributor organization: Nordiska språk
Publisher: Studentlitteratur
Date: 2020-08-20
Language: swe
Number of pages: 19
Belongs to series: Multimodal interaktionsanalys
ISBN: 978-91-44-12752-1
URI: http://hdl.handle.net/10138/325638
Abstract: Språkvetenskapen har traditionellt undersökt det verbala språket, dess lexikon och grammatik. Exempel som konstruerats eller hämtats från skrivna texter fick länge stå för språket. Senare har talat språk studerats i sekvenser av initiativ och responser, men ofta med fokus på språkliga handlingar. Multimodal interaktionsanalys har inte bara gjort oss medvetna om att sociala handlingar kan bestå av annat än språk, utan den visar också hur språkliga uttryck konstrueras i ett samspel med andra betydelseskapande element och att deras närvaro påverkar den språkliga formen. I det här kapitlet presenterar vi några exempel på hur språk, gester och artefakter är med om att skapa referens, hur kroppslig orientering kompletterar verbal handling och hur verbala och icke-verbala handlingar varvas med varandra i samtal.Språkvetenskapen har traditionellt undersökt det verbala språket, dess lexikon och grammatik. Exempel som konstruerats eller hämtats från skrivna texter fick länge stå för språket. Senare har talat språk studerats i sekvenser av initiativ och responser, men ofta med fokus på språkliga handlingar. Multimodal interaktionsanalys har inte bara gjort oss medvetna om att sociala handlingar kan bestå av annat än språk, utan den visar också hur språkliga uttryck konstrueras i ett samspel med andra betydelseskapande element och att deras närvaro påverkar den språkliga formen. I det här kapitlet presenterar vi några exempel på hur språk, gester och artefakter är med om att skapa referens, hur kroppslig orientering kompletterar verbal handling och hur verbala och icke-verbala handlingar varvas med varandra i samtal.
Subject: 6121 Språkvetenskaper
multimodality
social interaction
multimodal interaction analysis
multimodalitet
embodiment
kroppslighet
artefakter i interaktion
Multimodalitet
samtal
interaktion
samtalsanalys
institutionella samtal
servicesamtal
svenska
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: restrictedAccess
Self-archived version: submittedVersion
Funder:
Grant number: 284595


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Spr_k_artefakte ... ingar_Lindstr_m_Norrby.pdf 872.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record