Lääkitysturvallisuuskoordinaattori uutena toimijana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä - toimenkuvan kartoitus teemahaastattelututkimuksella

Show simple item record

dc.contributor.author Kankaanpää, Maaria
dc.contributor.author Celikkayalar, Ercan
dc.contributor.author Kankaanpää, Jari
dc.date.accessioned 2021-02-02T09:19:57Z
dc.date.available 2021-02-02T09:19:57Z
dc.date.issued 2020-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/325656
dc.description Farmasian erikoistumiskoulutus, projektityö Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus fi
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Johdanto: Lääkitysturvallisuusongelmat ovat terveydenhuollon organisaatioissa kompleksisia ja vaativat laaja-alaista tarkastelua. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan hyvin koordinoitua toimintaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tehtäviä ja tuoda esiin, miten lääkitysturvallisuuskoordinaattori voi uutena toimijana vastata Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) lääkitysturvallisuushaasteisiin. Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Yksilöhaastatteluihin (n=13) rekrytoitiin lääkehoidon ja -huollon asiantuntijoita eri ammattiryhmistä. Haastatteluaineistosta poimittiin teemoittain keskeiset asiasisällöt (n=134) eli lääkitysturvallisuuskoordinaattorille ehdotetut tehtävät. Haastatteluaineistolle tehtiin teoriasidonnainen sisällönanalyysi. Tulokset: Lääkitysturvallisuuskoordinaattorille esitetyt tehtävät tiivistettiin 27 päätehtävään ja edelleen seitsemään päätehtäväalueeseen. Toiminnan aloitusvaiheessa lääkitysturvallisuuskoordinaattorin päätehtäväalueita ovat (I) lääkehoitoprosessien hahmottaminen ja (II) verkostoituminen. Toiminnan vakiinnuttua päätehtäväalueet ovat (III) lääkitysturvallisuusriskien tunnistaminen ja hallinta, (IV) lääkitysturvallisuuskulttuurin kehittäminen, (V) toiminnan standardointi, (VI) kouluttaminen ja lääkeinformaation tuottaminen sekä (VII) lääkitysturvallisuusnäkökulman tuominen kehittämishankkeisiin. Johtopäätökset: Lääkitysturvallisuuskoordinaattorille ehdotettu toimenkuva on hyvin laaja-alainen. Toimenkuvaa tulee lähteä rakentamaan vähitellen liittäen toiminta organisaation johtamiseen. Ehdotettu toiminta nivoutuu hyvin PSHP:n strategisiin tavoitteisiin. Organisaatiotasoisten tiedonkeruu- ja analyysijärjestelmien sekä laadunhallintajärjestelmän kehittäminen tukisi lääkitysturvallisuuskoordinaattorin työtä. Dialoginen lähestymistapa on toivottavaa. Yhteistyön toimivuus läpi koko organisaation on olennainen toimintaedellytys onnistuneelle koordinaatiotyölle. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Dosis, farmaseuttinen aikakauskirja (4/2020) fi
dc.subject lääkehoito fi
dc.subject turvallisuushallinta fi
dc.subject lääkitysturvallisuus fi
dc.subject potilasturvallisuus fi
dc.subject sairaalahallinto fi
dc.title Lääkitysturvallisuuskoordinaattori uutena toimijana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä - toimenkuvan kartoitus teemahaastattelututkimuksella fi
dc.type Artikkeli lehdessä fi
dc.accessrights

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kankaanpää_Maar ... n_sairaanhoitopiirissä.pdf 735.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record