Flagship species as fundraising tools : their role in biodiversity conservation and in environmental philanthropic behavior

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7108-5
Title: Flagship species as fundraising tools : their role in biodiversity conservation and in environmental philanthropic behavior
Author: Lundberg, Piia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Doctoral Programme in Wildlife Biology
Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i forskning om vilda organismer
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-03-01
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7108-5
http://hdl.handle.net/10138/326072
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: My thesis combines conservation biology and conservation psychology to explore factors associated with environmental philanthropic behavior, and more specifically donating to conservation flagships aiming to improve their use in conservation marketing campaigns. Flagship species, usually charismatic and aesthetically appealing mammals and birds are used by environmental non-governmental organizations (ENGOs) in two ways: 1) when appealing to the potential donors to attract funds for conservation projects and 2) when raising conservation awareness of the public. In this thesis, I concentrate on flagship species’ usage from the conservation fundraising viewpoint. Because concentration on aesthetically pleasing species has also attracted criticism, there is a need to find additional ways to promote conservation projects. My aim is therefore to explore possibilities to use other donation targets in fundraising campaigns together with single species, as well as to find ways to help species and other targets, whose appearance is less attractive. This thesis builds upon a summary and four chapters. In Chapter I, I studied which kind of motivations and donor characteristics are associated with donating to ecosystems and species representing two taxonomic groups, mammals and birds. In the second chapter, I examined which flagship attributes are associated with the choices between flagships species and other flagship types including flagship fleets (a set of flagship species), ecosystems and biodiversity. The main aim of these two chapters was to study which kind of flagship types would be useful in fundraising campaigns, as well as to identify factors that make a conservation target appealing from the potential donors’ viewpoint. My goal was also to find out whether the potential donors can be divided into donor segments based on their preferences. Chapter III concentrates on real-life donation behavior. I measured both actual behavior by conducting a simple choice experiment and self-reported environmental philanthropic behavior by asking survey respondents questions about their past real-life donation behavior. The main aim was to study whether a variety of psychologic and sociodemographic variables are associated with donations of money and time, ENGO- membership and the amount donated. Chapter IV reviews literature on surrogacy analysis and willingness to pay studies of conservation flagships. The findings of my thesis emphasize the importance of segmenting environmental philanthropists based on their preferences. Common to all empirical studies in my thesis was that the potential donors favored both threatened targets as well as holistic flagship types that included biodiversity and ecosystems. According to these results, the range of donation targets in conservation fundraising campaigns could be wider than at present, although charismatic flagships also have their place as fundraising tools.Lippulaivalajit ovat luonnonsuojelujärjestöjen käyttämiä lajeja, jotka ovat yleensä ihmissilmää viehättäviä nisäkkäitä ja lintuja. Lippulaivalajeja käytetään luonnonsuojelumarkkinoinnissa kahdella tavalla: kun kerätään varoja suojeluprojekteja varten tai kun halutaan lisätä suojelutietoisuutta. Keskittyminen harvoihin esteettisesti vetovoimaisiin lajeihin voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia, ja siksi on tärkeää tarkastella myös muita vaihtoehtoja luonnonsuojelumarkkinointia varten. Keskityn monitieteisessä väitöskirjassani lippulaivalajeihin varainkeruun näkökulmasta, ja selvitän lippulaivalajeille ja luonnonsuojeluun lahjoittamiseen liittyviä erilaisia tekijöitä. Tutkin sekä maksuhalukkuuteen yhteydessä olevia tekijöitä että oikeassa elämässä tapahtunutta lahjoittamiskäyttäytymistä. Tutkimukseni kohderyhmänä ovat potentiaaliset lahjoittajat, jotka muodostuvat sekä luonnonsuojeluun jo aiemmin lahjoittaneista henkilöistä että muista luonnonsuojelusta kiinnostuneista ihmisistä. Tärkeänä kohderyhmänä ovat verkon kautta lahjoituksia tekevät ihmiset, jotka muodostavat suhteellisen uuden joukon potentiaalisia lahjoittajia. Kolmessa ensimmäisessä osatyössä käytin kyselytutkimusaineistoja, jotka keräsin kolmesta eri maasta: Suomesta, USA:sta ja Isosta-Britanniasta. Tämän lisäksi käytin aineistona aiempaa lippulaivoihin liittyvää kirjallisuutta neljännessä osatyössä. Väitöskirjani kahdessa ensimmäisessä osassa selvitin minkälaiset lahjoituskohteet ovat varainkeruukampanjojen kannalta hyödyllisimpiä ja mitä ominaisuuksia voitaisiin painottaa suojelutarpeessa olevien esteettisesti vähemmän vetoavien kohteiden kohdalla. Toisen osatyöni selvitti myös mahdollisuutta jakaa lahjoittajat segmentteihin heidän mieltymystensä perusteella. Kolmannessa osatyössä selvitin toteutunutta lahjoittamiskäyttäytymistä ja erilaisten psykologisten ja lahjoittajaan liittyvien tekijöiden yhteyttä lahjoittamisen eri muotoihin sekä lahjoituskohteen valintaan erillisessä lahjoitustehtävässä. Neljäs osatyö oli kirjallisuuskatsaus aiemmista lippulaivalajien ekologiseen surrogaattivoimaan ja maksuhalukkuuteen liittyneistä meta-analyyseistä ja kirjallisuuskatsauksista. Väitöskirjani tulosten perusteella lahjoittajien mieltymykset eroavat toisistaan ja heitä voidaan segmentoida pienempiin ryhmiin niiden perusteella Potentiaaliset lahjoittajat suosivat sekä suojelutarpeessa olevia kohteita että holistisia kohteita, joihin lukeutuvat elinympäristöt ja luonnon monimuotoisuus. Suojelutarpeen korostaminen etenkin esteettisesti vähemmän vetoavien lajien kohdalla voisi auttaa näitä kohteita. Vaikka karismaattisia lajeja tarvitaan varainkeruussa, lahjoituskohteiden valikoima voisi tutkimusteni perusteella olla nykyistä laajempi.
Subject: luonnonsuojelubiologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lundberg_piia_dissertation_2021.pdf 6.142Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record