Reproductive medicine in St Petersburg : A study of reproductive health services and gynaecologists' professional power and knowledge

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Hjelt-instituutti fi
dc.contributor Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Hjelt-institutet sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute, Kansanterveystiede en
dc.contributor National Institute of Health and Welfare (THL, the former National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES)) en
dc.contributor.author Larivaara, Meri fi
dc.date.accessioned 2012-04-05T06:40:09Z
dc.date.available 2012-04-16 fi
dc.date.available 2012-04-05T06:40:09Z
dc.date.issued 2012-04-26 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-6596-5 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/32617
dc.description.abstract Since the late 1990s Russia has seen rapid social change in terms of population decline and low fertility. The health service system has been reformed. A mandatory health insurance system has been constructed and the development of the private sector has taken place. In the field of reproductive health services attitudes towards maternity care, birth control, and termination of pregnancy have undergone considerable change. At the same time new technologies have become available. Access to reliable contraception has improved and the number of induced abortions has declined, but the use of unreliable birth control methods continues to be common practice. Previous studies have reported that many patients are dissatisfied with the quality of health services in the public sector. ---- Relatively little is known about reproductive health providers' knowledge, attitudes and practices concerning family planning. Information about providers' roles in reproductive health promotion is scarce and scattered. Previous literature points to missed opportunities in reproductive health counselling and low patient involvement in clinical decision-making. The objective of this study was to increase the current understanding of the obstacles that limit the extent and effectiveness of reproductive health counselling in the public sector out-patient services in urban Russia. The specific aims were (1) to describe how the delivery of women's reproductive health services is organised in St Petersburg, (2) to analyse the challenges in women's reproductive health services as perceived by health administrators and practising gynaecologists, (3) to analyse gynaecologists' views and practices concerning preventing, planning, and monitoring pregnancy, and (4) to examine gynaecologists' perceptions of the provider-patient relationship. The data of this study are qualitative, consisting of semi-structured interviews and observations. The data were collected between January and May 2005. The data collection consisted of four parts: (1) semi-structured background interviews with administrative personnel and medical professors (N=9), and managers of women's out-patient clinics (N=9), (2) a pilot study involving observations (N=3) and semi-structured interviews (N=2) at a women's out-patient clinic, (3) observations (N=17) and semi-structured interviews (N=12) at two women's out-patient clinics, and (4) visits and comparison interviews (N=4) at five women's out-patient clinics. The main method of data analysis was content analysis. The women's clinics provided a variety of services ranging from preventative gynaecological check-ups and contraceptive counselling to monitoring of pregnancies and treatment of gynaecological complaints. More than 40 per cent of the patient visits concerned monitoring pregnancy, whereas contraceptive counselling was the primary purpose of the visit in only a small number of cases. Women's clinics suffered from a low level of formal funding, which has resulted in user charges in breach of the mandatory health insurance legislation. The clinics had also developed commercial services to improve their financial situation. Many of the study participants were concerned about equal access to health services and the decline of health promotion. The gynaecologists were well-informed about the latest contraceptive methods and had a positive attitude towards promoting their use. They offered contraceptive counselling to many patients, but the coverage was not 100 per cent among women of reproductive age. The depth of contraceptive counselling varied considerably. In about two-thirds of the observed cases patient involvement was low and counselling was provider-centred, but in approximately a third of the cases patient preferences influenced the clinical decision-making process. Gynaecologists regarded the use of reliable contraception as a means of protecting future fertility and avoiding terminations and as a sign of responsible and morally respectable womanhood. Gynaecologists held a medicalised view of pregnancy planning, promoting gynaecological examinations and diagnostic tests before pregnancy. In practice they emphasised specialist knowledge and risk management in monitoring pregnancy, although they thought their work should ideally combine medical expertise and maternal caretaking. The practising gynaecologists felt that there were many gaps in the provider-patient relationship and that patients did not pay enough attention to reproductive health matters. The gynaecologists expressed patient-centred and holistic ideas about patient work in interviews, but patient involvement was limited during the observed clinical encounters. The gynaecologists emphasised medical authority in interviews, but they also wished for warm and trusting provider-patient relationships. The study results suggest that mandatory health benefit packages should be defined in detail and that reforms are needed to the compensation provided by mandatory health insurance to women's clinics. The results indicate that gynaecologists need continuing education in patient-centred counselling and treatment and in how to involve patients in clinical decision-making. The results point to several implications for future research including the need to broaden models of the provider-patient relationship to incorporate mutual liking and trust in the existing models of patient involvement. en
dc.description.abstract Raskaudenkeskeytykset ovat olleet Venäjällä yleisiä verrattuna länsimaihin. Neuvostoliitossa ei ollut saatavilla luotettavia raskauden ehkäisymenetelmiä, ja viranomaiset ja lääkärit suhtautuivat kielteisesti ehkäisytablettien käyttöön. Nykyisin ehkäisymenetelmät ovat hyvin saatavilla, mutta raskaudenkeskeytykset ovat yhä varsin yleisiä. Kaupungeissa julkisen sektorin avoterveydenhuollon naistenklinikoilla työskentelevillä lääkäreillä olisi mahdollisuus tarjota ehkäisyneuvontaa, mutta aikaisemman tutkimuksen perusteella naiset kokevat, etteivät heidän tarpeensa tule otetuksi huomioon terveyspalveluissa. Aikaisempi tutkimustieto lääkäreiden suhtautumisesta raskauden ehkäisyyn ja potilassuhteisiin on ollut vähäistä ja hajanaista. Tutkimuksen aineisto kerättiin Pietarissa naistenklinikoilla, ja tavoite oli tutkia lääkäreiden näkökulmaa raskauden suunnitteluun, ehkäisyyn ja keskeytykseen. Tutkimuksessa haluttiin lisätä ymmärrystä niistä esteistä, jotka rajoittavat perhesuunnitteluun liittyvän neuvonnan laajuutta ja tehokkuutta naistenklinikoilla. Tutkimusaineisto kerättiin laadullisin menetelmin haastattelemalla lääkäreitä ja havainnoimalla heitä potilastyössä. Tutkimukseen osallistuneet lääkärit pitivät ehkäisyneuvontaa keskeisenä osana työtään ja suhtautuivat myönteisesti ehkäisytabletteihin ja erilaisiin uusiin ehkäisymenetelmiin. Lääkäreiden näkökulmasta luotettava raskaudenehkäisy on ennen kaikkea keino suojella naisten hedelmällisyyttä ja välttää raskaudenkeskeytyksiä. Käytännössä lääkärit eivät tarjonneet ehkäisyneuvontaa kattavasti hedelmällisyysikäisille naisille, ja neuvonnan perusteellisuus vaihteli huomattavasti. Usein neuvonta oli lääkärikeskeistä, mutta noin kolmanneksessa havainnoiduista tapauksista potilaiden toiveet vaikuttivat päätöksentekoon vastaanottotilanteessa. Lääkäreiden päivittäisestä työstä suuri osa kohdentui raskauksien seurantaan. Heidän mielestään pariskuntien olisi tärkeä suunnitella raskaus etukäteen ja käydä terveystutkimuksissa ennen raskautta. Käytännön työssä lääkärit painottivat asiantuntijatiedon ja terveyteen liittyvien riskien hallinnan merkitystä raskauden ehkäisyssä, suunnittelussa ja seurannassa, vaikka haastatteluissa he kertoivat, kuinka heidän työssään olisi tärkeää yhdistää lääketieteellinen asiantuntijuus ja äidillinen huolenpito. Lääkärit kokivat, että lääkäri-potilassuhteessa oli paljon vaikeuksia ja että potilaat eivät kiinnittäneet riittävästi huomiota terveyskysymyksiin. Haastatteluissa he toivat esiin potilaskeskeisiä näkemyksiä potilastyöstä, mutta havainnoiduilla vastaanottokäynneillä työ oli lääkärikeskeistä ja potilaiden osallisuus jäi vähäiseksi. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-6595-8 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: 2012, Publications of Public Health. 0355-7979 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject kansanterveystiede fi
dc.title Reproductive medicine in St Petersburg : A study of reproductive health services and gynaecologists' professional power and knowledge en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Hemminki, Elina fi
dc.ths Riska, Elianne fi
dc.ths Rotkirch, Anna fi
dc.opn Sundby, Johanne fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
reproduc.pdf 1.467Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record