Drivers with child passengers in fatal crashes: cautious but distracted?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Digital Humanities en
dc.contributor Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i psykologi, lärande och kommunikation sv
dc.contributor Doctoral Programme in Psychology, Learning and Communication en
dc.contributor Traffic Research Unit en
dc.contributor.author Maasalo, Ida
dc.date.accessioned 2021-02-11T12:40:48Z
dc.date.available 2021-02-28
dc.date.available 2021-02-11T12:40:48Z
dc.date.issued 2021-03-10
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-7134-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/326357
dc.description.abstract Traffic crashes are one of the leading causes of children’s injury-related deaths globally. A notable proportion of children’s traffic-related deaths occur while travelling in a vehicle as a passenger. Fatal crashes involving child passengers generally seem to be different from typical fatal crashes, because they often occur for female drivers, under normal driving circumstances in the daylight and without obvious risk-taking behavior. The aim of this thesis was to examine why fatal crashes involving child passengers occur. The crash characteristics and risks of drivers with child passengers were studied using fatal crash data from Finland and the U.S. Previous research indicates that a child passenger in the vehicle may distract the driver and thus impair driving performance. In addition, it has been noted that parents of small children may suffer from sleep deficit which further elevates the risk of crashing. On the other hand, research also suggests that generally parents are responsible drivers who avoid taking risks in traffic. However, the fatal crash risk and characteristics of drivers with child passengers have not previously been thoroughly examined using crash statistics. Study I investigated how the presence of different aged child passengers affects the prevalence of drivers’ risk-taking behavior and crash risk. Study I used a database of fatal crashes that occurred in Finland during 1988–2012. The aim of Study II was to replicate the results of Study I and to examine crash-related characteristics and risks in more detail. Study II used data on fatal crashes from a more extensive database from the U.S. between 1996 and 2015. Study III examined how an infant passenger under the age of one can influence crash characteristics and risks using data of fatal crashes that occurred in the U.S. during the period 1994–2013. In line with the previous research, Studies I, II and III showed that drivers with child passengers were less often intoxicated or speeding when the crash occurred compared to drivers without child passengers. On the other hand, Study II and III showed that in the databases, drivers with only child passengers were more often reported by accident investigators as being inattentive or distracted compared to drivers with no child passengers. Study III showed that young drivers have an elevated risk of crashing when driving with an infant passenger aged under one compared to young drivers without passengers – probably at least partly due to undeveloped schemas of the traffic situations and the ability to share attention between the driving task and an infant. In addition, all studies showed that drivers with child passengers had a lower risk of crashing when there was also an adult passenger in the vehicle - possibly because the other adult could help in child-related tasks, enabling the driver to focus on driving. Results also show that it was more typical for female drivers to be involved in a fatal crash with a child passenger only (i.e. without an accompanying adult) than for male drivers. This thesis suggest that drivers with child passengers are mostly cautious drivers who rarely cause a fatal crash because of risk-taking behavior, but the child in the vehicle may be a source of distraction which may be mitigated by the presence of another adult in the vehicle. The presence of a small child passenger seems to elevate the risk of a fatal crash, especially if drivers are travelling alone with a small child passenger and are inexperienced drivers. en
dc.description.abstract Maailmanlaajuisesti merkittävä osa lasten tapaturmaisista kuolemista tapahtuu heidän matkustaessaan autossa. Tyypillisissä kuolemaan johtaneissa kolareissa kuljettaja on useimmiten mies ja taustalla on riskikäyttäytymistä kuten rattijuopumusta ja ylinopeutta. Sen sijaan ne kuolemaan johtaneet kolarit, joissa on lapsimatkustajia mukana, vaikuttavat eroavan tyypillisistä kuolonkolareista. Ne tapahtuvat usein naiskuljettajille tavanomaisissa olosuhteissa ilman ilmiselvää riskikäyttäytymistä. Näiden kolareiden taustatekijöitä ei kuitenkaan ole aiemmin tarkasteltu syvällisesti tilastoaineistojen valossa. Tässä väitöskirjatyössä tarkastellaan Suomen ja Yhdysvaltojen tilastojen kautta kuolemaan johtaneita kolareita, joissa on lapsimatkustajia mukana. Aiemmat kyselyihin tai kokeellisiin tutkimuksiin perustuneet tulokset viittaavat siihen, että lapsimatkustaja voi häiritä kuljettajaa heikentäen hänen ajokykyään. Lisäksi on esitetty, että pienten lasten vanhemmat ovat usein väsyneitä, joka voi osaltaan kasvattaa kolarin riskiä. Toisaalta aiempi tutkimus viittaa siihen, että lasten vanhemmat ajavat yleensä vastuullisesti ja ottavat harvemmin selkeitä riskejä liikenteessä. Väitöstyön osatutkimukset osoittavat, että lasten kanssa ajavat kuljettajat olivat tilastojen valossa harvemmin päihtyneitä tai kaahasivat, kun kuolemaan johtanut kolari tapahtui. Eritysesti naiskuljettajille, joilla oli lapsia kyydissä, ilmiselvä riskikäyttäytyminen oli hyvin epätyypillinen kolarin taustatekijä. Tukien aikaisempaa tutkimusta, väitöstyö osoittaa, että myös tilastoaineistojen perusteella lapsimatkustaja saattaa häiritä ajosuoritusta. Tulosten mukaan lasten kanssa ajavat kuljettajat oli useammin arvioitu tarkkaamattomiksi kolarin tapahtuessa, verrattuna kuljettajiin, joilla ei ollut lapsia kyydissä. Osatutkimukset viittaavat myös siihen, että väsymys oli tyypillisempi taustatekijä lasten kanssa ajavien kuljettajien kolareissa verrattuna kuljettajiin, joilla ei ollut lapsia kyydissä. Väitöstyön tulokset viittaavat siihen, että pienen lapsen läsnäolo nostaa erityisesti kokemattomien kuljettajien riskiä joutua kuolemaan johtavaan kolariin. Tämä voi ainakin osittain johtua kokemattomien kuljettajien kehittymättömästä liikennetilanteiden ymmärryksestä ja kyvystä jakaa turvallisesti tarkkaavaisuutta ajotehtävän ja kyydissä olevan pienen lapsen välillä. Kaikki osatutkimukset osoittavat, että lasten kanssa ajavien kuljettajien riski aiheuttaa kolari oli pienempi, kun autossa oli toinen aikuinen. Tämä selittyy todennäköisesti sillä, että toinen aikuinen voi auttaa kuljettajaa lapsimatkustajan hoitamisessa ajon aikana mahdollistaen siten kuljettajan keskittymisen ajamiseen. Tulokset osoittavat, että naiskuljettajille oli miehiä tyypillisempää joutua lapsimatkustajan kanssa kuolonkolariin ilman toista aikuista autossa. Tämä heijastaa todennäköisesti sitä, että naiset ajavat enemmän kuin miehet yksin lasten kanssa. Väitöstyö esittää, että tilastoaineistojen valossa, lasten kanssa ajavat kuljettajat toimivat pääsääntöisesti vastuullisesti liikenteessä ja he harvemmin joutuvat kuolemaan johtavaan kolariin selkeän riskikäyttäytymisen takia. Lapsimatkustaja voi kuitenkin olla häiriötekijä, joka nostaa kuolemaan johtavan kolarin riskiä – erityisesti, jos kuljettaja on kokematon ja autossa ei ole toista aikuista. Väitöstyön tulokset alleviivaavat sitä, että lasten ja heidän lähipiirinsä oikeutta turvalliseen liikkumiseen on tuettava. Lasten kanssa ajaville kuljettajille tulisi korostaa tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä sekä lisätä tietoisuutta väsymyksen vaikutuksesta ajokykyyn. Erityisesti kokemattomia kuljettajia tulisi kannustaa ajamaan pienen lapsen kanssa vain toisen aikuisen ollessa myös kyydissä. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-7133-7
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2021, Studies in Cognitive Science. 2242-3249
dc.relation.ispartof Studies in Cognitive Science
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2242-3249
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject kognitiotiede
dc.title Drivers with child passengers in fatal crashes: cautious but distracted? en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Summala, Heikki
dc.ths Lehtonen, Esko
dc.ths Lappi, Otto
dc.opn Lajunen, Timo
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
maasalo_ida_dissertation_2021.pdf 1.033Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record