Textmöten i det uppkopplade klassrummet : Digitala resurser och nya litteracitetspraktiker i gymnasieskolans undervisning

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/326395

Citation

Slotte , A , Olin-Scheller , C & Tanner , M 2019 , Textmöten i det uppkopplade klassrummet : Digitala resurser och nya litteracitetspraktiker i gymnasieskolans undervisning . i H Höglund , S Jusslin , M Ståhl & A Westerlund (red) , Genom texter och världar : Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio . Åbo Akademis förlag , Åbo , s. 121–137 . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-765-927-7 >

Title: Textmöten i det uppkopplade klassrummet : Digitala resurser och nya litteracitetspraktiker i gymnasieskolans undervisning
Author: Slotte, Anna; Olin-Scheller , Christina; Tanner, Marie
Other contributor: Höglund, Heidi
Jusslin, Sofia
Ståhl, Matilda
Westerlund, Anders
Contributor organization: Avdelningen för pedagogik
Utbildning i pedagogik
Diversity, multilingualism and social justice in education
Publisher: Åbo Akademis förlag
Date: 2019-08-30
Language: swe
Number of pages: 17
Belongs to series: Genom texter och världar
ISBN: 978-951-765-926-0
978-951-765-927-7
URI: http://hdl.handle.net/10138/326395
Abstract: Gymnasiestuderande i Norden är idag uppkopplade i klassrummet via datorer och pekplattor och det finns uttalade krav på att lärarna ska digitalisera undervisningen. I denna artikel sätter vi fokus på framväxande nya litteracitetspraktiker i gymnasieklassrum i Sverige och Finland. Syftet är att diskutera hur aspekter av ”new technical stuff” (NTS), den digitala kodens tekniska erbjudanden respektive ”new ethos stuff” (NES), nya användnings- mönster och förhållningssätt, sätts i rörelse i framväxande digitala litteracitets- praktiker (Lankshear & Knobel, 2011). Analyserna bygger på ett video- etnografiskt material, där gymnasiestuderandes interaktion och aktiviteter i klassrummet dokumenterats med hjälp av videoinspelning och skärmspegling av deras mobiltelefoner. Resultatet visar att digitaliseringen kan relateras till en starkare individualisering av undervisningen. Vidare pekar resultaten på att förutsättningar för en mer utvecklad NES i undervisningen tycks vara en genomtänkt introduktion och idé, samt explicit uttryckta förväntningar i förhållande till bruket av digitala resurser.
Subject: 516 Pedagogik
digital literacy
gymnasiet
upper secondary education
litteracitetspraktiker
new ethos stuff
video ethnography
Classroom interaction
uppkopplade klassrum
connected classrooms
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
07_Slotte_s._121_137_FINAL.pdf 2.102Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record