Parenting intervention to help children with behaviour problems in child protection and other family support services

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7144-3
Title: Parenting intervention to help children with behaviour problems in child protection and other family support services
Author: Karjalainen, Piia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Child Psychiatry, New Children’s Hospital, Pediatric Research Center, Helsinki University Hospital and University of Helsinki
Doctoral Program in Population Health
Finnish Institute for Health and Welfare, Department of Public Health, Mental Health Unit
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Väestön terveyden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i befolkningshälsan
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-03-19
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7144-3
http://hdl.handle.net/10138/326490
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This thesis uses a randomized controlled trial (RCT) study setting to investigate the effectiveness of a parenting intervention (the Incredible Years®, IY) in modifying children’s behaviour problems, parenting practices and parents’ psychological well-being among families in child protection and other special support services. The study also explored parent’s perceptions of the program. A systematic review of the literature confirmed that there is solid research evidence on the effectiveness of parenting programs on child behaviour and parenting practices. However, the review also revealed a lack of evidence of the effectiveness of these programs with families in touch with child protection services (CPS). The study examined the effects of the intervention on child problem behaviour, parenting practices and parent’s well-being. Participants in the study were 3–7-year-old children with behaviour problems (N = 102, intervention group N = 50, control group N = 52) and their parents (N = 122). Parents in the intervention group received 19 sessions of the long IY Preschool Basic parenting program and the controls received treatment as usual (TAU), while on the waiting list (WL) for the next available parent group organized after the study. Results of the study show that child problem behaviour decreased more in the intervention group in comparison to control group before and after the intervention, when measured by using scale scores of ECBI Problem and cut-offs for clinically relevant cases (ECBI Problem and CBCL External). The intervention also increased positive parenting practices, although changes in parental stress or parents’ psychological well-being in the intervention group did not differ from parents in the control group. Child behaviour problems decreased at one year follow-up in both the intervention (N = 44) and the control groups (N = 45), although no differences between the groups were evident at the follow-up. The positive changes in child behaviour at home were not evident at day care or school at baseline, post-intervention or one-year follow-up, and there were no significant differences between the groups. The study also compared parents with (N = 43) and without (N = 19) CPS contact in terms of their satisfaction with the IY® Parenting Program. Satisfaction scores ranged between 5.8 and 6.2 (max 7) for all studied intervention domains. Mean attendance rate in the group sessions was 11.5 (SD 5.9), and 74% of participants attended at least nine out of 19 sessions. No group differences were found in satisfaction or attendance between CPS and non-CPS parents. Parents in CPS committed well to the program and found it as useful as parents without CPS contact. The results of the present study indicate promising evidence that parenting interventions such as the IY® parenting program may be effective in terms of child conduct problems in the short term in families within the CPS context. Sustaining the positive effects and generalizing them to day care and school contexts remains challenging in the context of child protection and other family support services in real-life conditions. IY® parenting program appears to be acceptable to parents involved in CPS, and their engagement to the program can be considered as reasonably good. Key words: child behaviour problems, parenting, parenting program, intervention, evidence-based, child protection servicesTässä väitöskirjassa tutkitaan Ihmeelliset vuodet -vanhemmuuden tuen intervention (Incredible Years®, IY) vaikuttavuutta lapsen käytösongelmien, vanhemmuustaitojen ja vanhempien psyykkisen hyvinvoinnin muokkaamisessa lastensuojelussa ja muissa perhepalveluissa satunnaistetulla, kontrolloidulla tutkimusasetelmalla (RCT). Tutkimuksessa selvitetään myös vanhempien käsityksiä ohjelmasta. Tutkimukseen osallistui 3-7-vuotiaita lapsia, joilla oli käyttäytymisongelmia (N = 102, interventioryhmä N = 50, kontrolliryhmä N = 52), sekä heidän vanhempansa (N = 122). Interventioryhmän vanhemmat osallistuivat 19 kerran alle kouluikäisten lasten vanhemmille tarkoitettuun vanhemmuusryhmäohjelmaan (IY® Preschool Basic). Verrokit saivat hoitoa tavalliseen tapaan, samalla kun he olivat jonossa seuraavaan mahdolliseen paikkakunnalla tutkimuksen jälkeen järjestettävään vanhemmuusryhmään. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lasten ongelmakäyttäytyminen väheni enemmän interventioryhmässä kuin kontrolliryhmässä ennen ja jälkeen intervention, erityisesti kun tarkasteltiin, kuinka ongelmallisena vanhemmat pitivät lapsen käytöstä. Myös käytösoireiden kliinisesti merkitsevän raja-arvon ylittävien lasten määrä väheni enemmän interventio- kuin kontrolliryhmässä. Interventio myös lisäsi positiivisia vanhemmuuskäytäntöjä. Muutokset vanhempien stressissä tai vanhempien psykologisessa hyvinvoinnissa eivät eronneet interventio- ja kontrolliryhmän vanhempien välillä. Lasten käyttäytymisongelmat vähenivät yhden vuoden seurannassa sekä interventio- (N = 44) että kontrolliryhmässä (N = 45), mutta ryhmien välillä ei enää havaittu eroja interventioryhmän eduksi. Lapsen käyttäytymisen positiivisia muutoksia ei havaittu päivähoidossa tai koulussa kun tarkasteltiin muutoksia lähtötilanteesta intervention jälkeiseen tai yhden vuoden seurantaan, eikä ryhmien välillä ollut merkitseviä eroja. Tutkimuksessa verrattiin myös lastensuojelun (N = 43) ja muiden palveluiden piirissä olevien vanhempien (N = 19) tyytyväisyyttä IY® vanhemmuusohjelmaan. Pistemäärät tyytyväisyydestä ohjelmaan vaihtelivat välillä 5,8 - 6,2 (maksimi 7) kaikilla tutkituilla intervention osa-alueilla. Vanhemmat osallistuivat ryhmiin keskimäärin 11,5 kertaa (SD 5,9), ja 74 % osallistui vähintään yhdeksään 19 ryhmäkerrasta. Lastensuojelun ja muiden palveluiden piirissä olevien vanhempien välillä ei havaittu eroja tyytyväisyydessä tai osallistumisessa. Lastensuojelun piirissä olevat vanhemmat sitoutuivat hyvin ohjelmaan ja pitivät sitä yhtä hyödyllisenä kuin vanhemmat, joilla ei ollut yhteyttä lastensuojeluun. Tämän tutkimuksen tulokset antavat positiivisia viitteitä siitä, että vanhemmuuden tuen interventiot, kuten IY®-vanhemmuusryhmäohjelma, voivat vähentää tehokkaasti lasten käyttäytymisongelmia lyhyellä aikavälillä lastensuojelun kontekstissa olevissa perheissä. Positiivisten vaikutusten ylläpitäminen ja niiden siirtyminen päivähoito- ja kouluympäristöihin näyttää kuitenkin haasteelliselta. IY®-vanhemmuusryhmäohjelma näyttää soveltuvan hyvin lastensuojelun piirissä oleville perheille.
Subject: lastenpsykiatria
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
karjalainen_piia_dissertation_2021.pdf 1020.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record