Private land conservation policies: navigating from global gaps to local perceptions and needs

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7118-4
Title: Private land conservation policies: navigating from global gaps to local perceptions and needs
Author: Cortés-Capano, Gonzalo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Doctoral Programme in Interdisciplinary Environmental Sciences
Universidad de la República, Uruguay
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-03-24
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7118-4
http://hdl.handle.net/10138/326491
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Despite efforts to reverse the current global environmental crisis that threat-ens biodiversity and human well-being, many indicators suggest we are still far from changing the main trajectory towards sustainability. With privately owned land covering large areas of the world, private land conservation (PLC) has been recognized as a promising strategy to complement protected area networks in meeting biodiversity conservation objectives. However, the over-all success of PLC depends on designing and implementing a suite of policies according to geographical contexts and to the needs, values, and ca-pabilities of different stakeholders. In my doctoral thesis, I aim to identify challenges and opportunities to foster PLC at different geographical scales by understanding the main trends and gaps in a global PLC literature review and by assessing landowners’ preferences and needs at national and local levels. In order to do so I followed transdisciplinary approaches, combining theories and methods from the natural and social sciences in collaboration with stakeholders outside academia. By following a transdisciplinary approach my thesis contributes to identifying and addressing research gaps in PLC at different scales with practical implications for biodiversity conservation, sustainability, and policy-making in Uruguay and elsewhere in the world in similar contexts. In addition, my thesis highlights the need for future research to disentangle the main contextdependent dimensions driving PLC effectiveness but also to identify general principles that could inform the design, governance and im-plementation of legitimate and equitable policies across contexts.Elämme keskellä maailmanlaajuista ympäristökriisiä, joka uhkaa niin luontoa kuin ihmisiäkin. Olemme vielä kaukana kestävästä kehityksestä huolimatta monista yrityksistä ympäristökriisin ratkaisemiseksi. Koska yksityiset tahot omistavat suuren osan maailman alueista, yksityismaiden luonnonsuojelu on tunnistettu lupaavaksi luonnonsuojelualueita täydentäväksi luonnonsuojelustrategiaksi. Kulttuurisesti toimivien käytäntöjen kehittäminen maanomistajien osallistamiseksi vapaaehtoiseen luonnonsuojeluun on avainasemassa yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Pyrin tunnistamaan väitöskirjassani yksityismaiden luonnonsuojelun haasteita ja mahdollisuuksia eri maantieteellisillä mittakaavatasoilla aina maailmanlaajuisen tutkimuksen tämänhetkisten trendien ja puutteiden tunnistamisesta yksityisten maanomistajien preferenssien ja tarpeiden arviointiin kansallis- ja paikallistasoilla. Käytin työssäni lähestymistapaa, joka yhdistelee luonnon- ja yhteiskuntatieteiden teorioita ja menetelmiä, ja työskentelin yhteistyössä myös muiden kuin akateemisten osallistahojen kanssa. Yhteenvetona, hyödynnän väitöskirjassani eri tutkimusalojen lähestymistapoja ja osallistan erilaisia sidosryhmiä tunnistaen ja käsitellen tämänhetkisiä puutteita yksityismaiden vapaaehtoisen luonnonsuojelun tutkimuksessa eri mittakaavatasoilla. Työlläni on käytännön sovelluksia biodiversiteetin suojelussa, kestävässä kehityksessä ja toimintakäytäntöjen kehittämisessä Uruguayssa ja muilla samantapaisilla alueilla. Väitöskirjani korostaa lisäksi lisätutkimuksen tarvetta, jotta ymmärtäisimme paremmin kontekstisidonnaisia ulottuvuuksia, jotka vaikuttavat yksityismaiden luonnonsuojelun onnistumiseen ja jotta osaisimme tunnistaa yleisperiaatteet, jotka vaikuttavat legitiimien ja tasapuolisten käytäntöjen suunnitteluun, hallintoon ja jalkauttamiseen erilaisissa konteksteissa.
Subject: geography, Conservation Science
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record