Reliability and validity evidence of numeracy measures used in elementary school for children aged 9 to 12 years : a systematic review

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102161476
Title: Reliability and validity evidence of numeracy measures used in elementary school for children aged 9 to 12 years : a systematic review
Alternative title: Peruskoulussa 9-12-vuotiaille oppilaille käytettävien matemaattisten taitojen mittareiden reliabiliteetti ja validiteetti : systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Author: Relander, Annukka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102161476
http://hdl.handle.net/10138/326566
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Erityispedagogiikka
Specialeducation
Specialpedagogik
Abstract: Matemaattisten taitojen mittareiden psykometrisilla ominaisuuksilla, validiteetilla ja reliabiliteetilla on suuri merkitys lasten erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen. Tavoite: Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli arvioida opettajien peruskoulussa 9-12-vuotiaille käyttämien matemaattisten taitojen mittareiden validiteettia ja reliabiliteettia. Menetelmät: Tiivistelmien systemaattinen haku tehtiin tietokannoista Cinahl, Embase, ERIC, PsychINFO ja PudMed maaliskuuhun 2020 asti. Kaksi tutkimusavustajaa kävi tiivistelmät ja tutkimusartikkelit itsenäisesti läpi ja valikoi mukaan otettavat tutkimukset kriteerien mukaisesti. Yksimielisyyteen päästiin keskustelemalla. Kirjallisuuskatsaukseen otettiin mukaan vertaisarvioidut artikkelit, jotka käsittelivät matemaattisten taitojen mittarin psykometrisiä ominaisuuksia ja jotka oli julkaistu englanniksi. Raportoinnissa käytettiin menetelmää “Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P, 2015) guidelines”. Psykometristen ominaisuuksien käsitteet ja luokittelu noudattivat “Consensus-Based Standards for the Selection of Health Measurement Instruments (COSMIN)”-ohjeita. Artikkeleista etsittiin kolmea validiteetti ja kolmea reliabiliteetti ominaisuutta. Tulokset: 4763 tiivistelmää ja 921 kokonaista artikkelia käytiin läpi ja 13 tutkimusta täytti tämän kirjallisuuskatsauksen mukaanottokriteerit. Lisäksi lähdeluetteloiden tarkastuksesta otettiin mukaan kaksi artikkelia. Matemaattisten taitojen mittareiden psykometrisistä ominaisuuksista noin puolet oli tutkimatta ja raportoimatta. Vain yhdelle mittarille oli raportoitu kaikki kuusi validiteetti ja reliabiliteetti ominaisuutta. Suurimmalla osalla matemaattisten taitojen mittareista psykometristen ominaisuuksien tiedot olivat rajallisia ja puutteellisia. Johtopäätökset: Matemaattisten taitojen mittareiden luotettavuus, validiteetti ja reliabiliteetti, on puutteellinen ja lisää luotettavaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa tarvitaan.The psychometric properties, validity and reliability, of numeracy assessment have a significant role in identifying students’ special education needs in mathematics. Objective: The aim of this systematic review was to evaluate the validity and reliability evidence of numeracy measures used by teachers at the elementary school for children aged 9 through 12 years. Methods: A systematic search of Cinahl, Embase, ERIC, PsychINFO and PudMed abstract databases was completed up to the March, 2020. The abstracts and articles were evaluated independently by two reviewers according to the inclusion criteria. Consensus was reached by discussions. Only peer-reviewed articles reporting psychometric properties of numeracy measures and published in English were included. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P, 2015) guidelines were applied for reporting. The terminology and classification of psychometric properties followed the Consensus-Based Standards for the Selection of Health Measurement Instruments (COSMIN) guidelines. Three validity properties and three reliability properties were searched and extracted from the articles. Results: Of the 4763 abstracts 921 full-text articles were screened and 13 studies met the inclusion criteria of this review. Two additional studies were identified through reference search. Half of the psychometric properties of the numeracy measures were not studied and reported in the articles. All the six reliability and validity properties were found for one measure. The evidence on the psychometric properties was limited for most of the measures due to the incomplete or missing psychometric data. Conclusions: The validity and reliability of the measures is limited and further evidence and research is needed.
Subject: elementary school
numeracy assessment
measure
psychometric properties
reliability
validity


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record