Vaativat kuljetukset ja potilasturvallisuus sairaaloiden välisissä potilassiirroissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102171510
Title: Vaativat kuljetukset ja potilasturvallisuus sairaaloiden välisissä potilassiirroissa
Author: Stenius, Fredrik
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102171510
http://hdl.handle.net/10138/326635
Thesis level: master's thesis
Abstract: Suomessa tehdään vuosittain kymmeniä tuhansia hoitolaitosten välisiä potilassiirtoja. Tästä huolimatta niistä on saatavissa niukasti tutkittua tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Suomen suurimman hoitolaitossiirtoja tekevän organisaation kuljetusten vaativuutta ja niihin liittyviä potilasturvallisuusnäkökohtia. Kolmen kuukauden tarkastelujaksolla suoritettiin 4034 kuljetusta, joista 791 (19,6 %) luokiteltiin vaativaksi ja joista 388:ssa (8,4 %) havaittiin potilaan hoitoon, potilas-, tai työturvallisuuteen liittyvä poikkeama. Potilaaseen kohdistuvia haittatapahtumia havaittiin 15, joista vakavia kaksi. Tarkastelujakson aikana yksikään potilas ei menehtynyt kuljetuksen aikana. Yleisimmät syyt kuljetuksen vaativaksi luokittelemiseksi, oli laskevassa järjestyksessä merkittävä happeutumishäiriö (30,0 %), potilaan kivuliaisuus (24,1 %) sekä suonensisäisen tai lääkehoidon tarve (11,5 %). Poikkeamista 117 (45,6 %) olivat potilasasiakirjamerkintöihin liittyviä. Lisäksi havaittiin, että 146 (3,6 %) kuljetuksessa potilas oli sairaalahygienisesti merkittävän mikrobin kantaja. Tämä on merkittävä havainto kuljetushenkilöstön työturvallisuuden kannalta. Lisäksi potilassiirrot voivat lisätä bakteerikantojen leviämistä eri hoitolaitosten välillä. Vaikka sairaalan väliset potilassiirrot ovat keskimäärin varsin turvallisia muodostaa niiden suuri määrä merkittävän potilasturvallisuusriskin. Varsinkin puutteelliset asiakirjamerkinnät aiheuttavat haasteita seurannassa.Årligen utförs tiotals tusen interhospitala patienttransporter i Finland. Trots detta är tillgången till forskningsdata mycket begränsad. Målet med den här studien var få insikt i patientsäkerheten och svårighetsgraden av patienttransporter som utförs av Finlands största aktör inom patienttransport. Under granskningsperioden på tre månader utfördes 4034 transporter, varav 791 (19,6 %) klassades som krävande och i 388 (8,4 %) transporter upptäcktes avvikelser relaterade till vården eller patient- eller arbetssäkerheten. Totalt upptäcktes 15 patientrelaterade ogynnsamma händelser, varav två var allvarliga. Under granskningsperioden avled inga patienter under transporten. De vanligaste orsakerna till att transporter klassades som krävande var betydande syresättningsproblematik (30,0 %), betydande smärta (24,1 %) eller intravenös medicinering (11,5 %). Av avvikelserna hade 177 (45,6 %) att göra med bristfällig dokumentation. Dessutom noterades att patienten i 146 (3,6 %) transporter var bärare av en vårdhygieniskt betydande mikrob. Detta är en viktig upptäckt för personalens arbetssäkerhet. Dessutom kan patienttransporter öka spridningen av resistenta mikrobstammar mellan vårdanstalter. Interhospitala patienttransporter är i regel mycket trygga. Den stora volymen medför ändå en betydande patientsäkerhetsrisk. Framför allt bristande dokumentation orsakar problem i uppföljningen.
Subject: Potilaskuljetus, sairaalasiirto, sairaaloiden välinen potilassiirto, potilasturvallisuus, työturvallisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Syventävät Stenius.pdf 491.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record