Kannabiksen käytön ja itsetuhoisuuden yhteys nuoruudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102171505
Title: Kannabiksen käytön ja itsetuhoisuuden yhteys nuoruudessa
Author: Jokimies, Juhana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102171505
http://hdl.handle.net/10138/326636
Thesis level: master's thesis
Abstract: Nuorten päihdeongelmilla on vahva yhteys mielenterveyteen. Nuoruusiän päihteiden käyttö muuttuu sitä ongelmallisemmaksi, mitä aikaisemmin nuori on aloittanut päihteiden kokeilun ja mitä enemmän päihteitä käyttää. Nuorten itsetuhoisuuden riski kasvaa päihdehäiriöiden myötä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin nuorten kannabiksen käytön yhteyttä itsetuhoisuuteen ja siinä kahteen muuttujaan: itsetuhoisiin ajatuksiin ja itsemurhayrityksiin. Koska harva nuori käyttää pelkästään kannabista, analyyseissä huomioitiin myös muita päihteitä. Lisäksi tutkittiin, onko joillakin sosiodemografisilla taustamuuttujilla vaikutusta kannabiksen ja muiden päihteiden käyttöön sekä itsetuhoisuuteen. Tutkimusaineistona käytettiin vuoden 2015 eurooppalaista koululaistutkimusta alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD). Suomen aineisto oli kerätty anonyymina luokkakyselynä 9-luokkalaisilta. Kyselyyn vastanneita oppilaita oli yhteensä 4 049. Kannabiksen käytöllä todettiin olevan merkittävä yhteys nuorten itsemurhayrityksiin ja toistuviin itsetuhoisiin ajatuksiin ennen muilla muuttujilla vakiointeja. Kannabiksen käytöllä havaittiin huomattava yhteys itsemurhayrityksiin senkin jälkeen, kun malleja oli vakioitu kumulatiivisesti sosiodemografisilla taustamuuttujilla ja muilla päihdemuuttujilla. Vakiointien jälkeen yhteys itsetuhoisiin ajatuksiin ei ollut enää merkittävä. Päihdekäyttäytymisessä ja itsetuhoisuudessa havaittiin sukupuolieroja: pojat käyttivät tyttöjä enemmän kannabista, mutta itsetuhoiset ajatukset ja itsemurhayritykset olivat tytöillä yleisempiä kuin pojilla. Nuorten itsetuhoisuutta ennaltaehkäistäessä kannabis pitäisi ottaa huomioon yhtenä riskitekijänä. Lisäksi päihteiden käyttöön ja itsetuhoisuuteen liittyvät sukupuolierot olisi syytä huomioida ehkäisystrategioita kehitettäessä.
Subject: Adolescent
Marijuana Use
Suicidal Ideation
Suicide Attempt
Cross-Sectional Studies


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record