Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuspotilaille. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Show simple item record

dc.contributor.author Pylvänäinen, Päivi
dc.contributor.author Hyvönen, Katriina
dc.contributor.author Muotka, Joona
dc.contributor.author Forsblom, Anita
dc.contributor.author Lappalainen, Raimo
dc.contributor.author Levaniemi, Aino
dc.contributor.author Maaskola, Niina
dc.date.accessioned 2021-02-18T13:41:59Z
dc.date.available 2021-02-18T13:41:59Z
dc.date.issued 2021-02-18
dc.identifier.isbn 978-952-284-113-1 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-952-284-114-8 (pdf)
dc.identifier.issn 1238-5050 (ISSN-L)
dc.identifier.issn 1238-5050 (painettu)
dc.identifier.issn 2323-7724 (verkkojulkaisu)
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe202102033575 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/326727
dc.description.abstract Tutkimme tanssi-liiketerapian (TLT) käytettävyyttä masentuneiden työikäisten kuntoutuksessa. Tutkittavia oli 157, joista 109 satunnaistettiin TLT-interventioryhmään (n = 52) tai kontrolliryhmään (n = 57). Loput tutkittavat (n = 48) osallistuivat satunnaistamattomiin TLT-ryhmiin. Kaikilla tutkittavilla oli lääkärin diagnosoima masennus, joka aiheutti uhkaa työ- tai opiskelukyvylle. TLT-interventio tapahtui tanssi-liiketerapeutin ohjaamassa ryhmässä, joka kokoontui 20 x 75 minuuttia 10 viikon aikana. Kaikki tutkittavat saivat tavanomaista hoitoa tutkimuksen aikana. Alku-, jälki- ja 3 kuukauden seurantamittauksessa tarkasteltiin masennusoireilua (BDI), yleistä psyykkistä vointia (CORE-OM), työ- tai opiskelukykyä ja kehonkuvaa. TLT-interventioryhmän oireet (BDI, CORE-OM) vähenivät merkitsevästi verrattuna kontrolliryhmään, missä tutkittavien oireissa ei tapahtunut muutosta. Interventioryhmän työ- tai opiskelukyky vahvistui. Interventioryhmässä lähes 45 % tutkittavista hyötyi TLT-interventiosta. Ryhmien väliset efektikoot osoittivat keskikokoisia eroja (d = 0,58–0,72) kaikissa oireissa seurantamittauksessa. Koe-kontrolliasetelman aikana kontrolliryhmässä ei tapahtunut muutosta kehonkuvassa, mutta interventioryhmänkään muutos ei pistemäärämuutoksena ollut tilastollisesti merkitsevä. Vaikka määrällisiä muutoksia ei havaittu, laadullisessa koko aineiston tarkastelussa havaittiin, että tutkittavien kehonkuvassa korostui energian puute, epämukavuus sekä huoli siitä, mitä toiset ajattelevat omasta kehosta ja toiminnasta. Kehon toimintakyky ja olemus koettiin huonoina. Tutkittavilla ilmeni pyrkimystä olla huomioimatta, mitä kehossa tapahtuu. TLT-interventiovaiheessa seurantamittauksen vastauksissa ilmeni enemmän itsen ja kehon havainnointia, hyväksyntää, uudenlaisen toiminnan kokeilemista, enemmän neutraaliutta ja myötätuntoa. Tutkimustulos osoitti TLT-intervention tuomien suotuisten muutosten säilyvän lyhyen 3 kuukauden seuranta-ajan. fi
dc.format.extent 69 fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia fi
dc.subject masennus fi
dc.subject tanssiterapia fi
dc.subject ruumiinkuva fi
dc.subject ryhmäterapia fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject työkyky fi
dc.subject opiskelukyky fi
dc.subject toimintakyky fi
dc.subject satunnaistetut vertailukokeet fi
dc.title Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuspotilaille. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus fi
dc.description.hinta 30 euroa fi
dc.description.reviewstatus peerReviewed fi
dc.relation.numberinseries 157 fi
dc.type.okm C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos fi
dc.publisher.place Helsinki fi
dc.type.refworks Book, Whole fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia157_saavutettava.pdf 849.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record