Suomalaisten rehtorien ja opettajien työhyvinvointiprofiilit koronakeväänä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/326932

Citation

Salmela-Aro , K , Upadyaya , K & Hietajärvi , L 2020 , ' Suomalaisten rehtorien ja opettajien työhyvinvointiprofiilit koronakeväänä ' , Psykologia , Vuosikerta. 55 , Nro 6 , Sivut 426–443 .

Title: Suomalaisten rehtorien ja opettajien työhyvinvointiprofiilit koronakeväänä
Author: Salmela-Aro, Katariina; Upadyaya, Katja; Hietajärvi, Lauri
Contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Date: 2020
Number of pages: 18
Belongs to series: Psykologia
ISSN: 0355-1067
URI: http://hdl.handle.net/10138/326932
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten opettajien ja rehtorien työhyvinvointia työinnon ja työuupumuksen profiilien avulla koronakevään 2020 aikana. Kyselytutkimukseen osallistui 1 182 opettajaa (83 % naisia, keski-ikä 48 (KH = 9.5) vuotta) ja 644 rehtoria (41 % naisia, keski-ikä 50.6 (KH = 7.7) vuotta) eri puolilta Suomea. Latentin profiilianalyysin avulla tunnistettiin neljä opettajien työhyvinvointiprofiilia ja kolme rehtorien työhyvinvointiprofiilia. 42 prosenttia opettajista sijoittui innostuneiden profiiliin, jota luonnehti samanaikaisesti korkea työinto ja matala työuupumus, 11 prosenttia innostuneiden mutta uupuneiden profiiliin, jota erotti erityisesti vähäinen energisyys ja korkea uupumusasteinen väsymys, 37 prosenttia uupumusriskissä olevien profiiliin, jota luonnehti lievä työuupumus ja vähäinen työinto, ja 10 prosenttia vakavasti uupuneiden profiiliin, jossa koettiin keskimäärin vakavaa uupumusta ja matalaa työintoa. Rehtoreista 36 prosenttia sijoittui innostuneiden profiiliin, 46 prosenttia uupumisriskissä oleviin ja 18 prosenttia uupuneisiin, joita kuitenkin luonnehti keskimäärin alhaisempi uupumus opettajiin verrattuna. Tulokset antavat viitettä siitä, että kun verrataan aikaisempiin samojen ammattiryhmien tutkimuksiin, koronakevään 2020 aikana rehtorit kokivat vähemmän innostusta ja opettajat kokivat enemmän uupumusta kuin aikaisempina vuosina. Reilu kolmasosa opettajista ja kolmasosa rehtoreista koki korkeaa työintoa ja alhaista työuupumusta myös koronakevään erityisjärjestelyiden aikana, mutta covid-19-kriisi opetuksen erityisjärjestelyineen oli lisännyt uupumusriskissä olevien opettajien määrää ja laskenut innostuneiden rehtorien määrää.
Subject: 516 Kasvatustieteet
515 Psykologia
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KoronaOpetRehtoritPsykologia.pdf 622.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record