Insecure workers, union membership and new social policy ideas

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6334-9
Title: Insecure workers, union membership and new social policy ideas
Author: Young Kyu, Shin
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-03-19
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6334-9
http://hdl.handle.net/10138/327032
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation examines insecure workers’ union memberships and attitudes towards new welfare programmes. To compare union memberships and policy preferences among different types of insecure workers, this research classifies these individuals into four different groups: part-time employees, temporary workers, low-skilled workers in the service sector, and solo self-employed workers. The first sub-study explores the unionisation of insecure workers by European industrial relations regime by estimating multilevel binary logistic models with the data from the European Social Survey Round 5 (2010). The second one investigates insecure workers’ choices regarding unemployment insurance and union membership after the reform of the Finnish Ghent system in 1992 by analysing the pooled Finnish Income Distribution Survey data from 2000 to 2012. On the other hand, the third and fourth sub-studies to examine insecure workers’ preferences for new social policy ideas concentrate on universal basic income and social investment policy for unemployment, respectively. To address these topics, both sub-studies estimate binary logistic regression models with clustered standard errors and country dummies by using the data from the European Social Survey Round 8 (2016) The first sub-study reveals that insecure workers’ inclination to join a union varies according to their form of employment and the industrial relations regime to which they belong. The second sub-study illustrates that in the transformed Finnish Ghent system, both part-time and temporary employees are inclined to have no union membership, whereas low-skilled service workers do not make significantly different choices from other employees. In addition, the third sub-study shows that only temporary employees tend to have more favourable attitudes among different groups of insecure workers. The fourth sub-study demonstrates that in a budgetary trade-off scenario between social protection and social investment, part-time permanent employees are inclined to be more supportive of social investment policy, whereas part-time temporary workers are less likely to support it. On the other hand, full-time temporary employees and solo self-employed workers do not exhibit significantly different preferences from standard employees.Tämä väitöskirja tarkastelee epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien ammatillista järjestäytymistä sekä heidän asennoitumistaan uusiin sosiaaliturvamalleihin. Väitöskirja koostuu neljästä osatutkimuksesta. Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkastellaan edellä kuvattujen työntekijäryhmien ammatillista järjestäytymistä erilaisten eurooppalaisten työmarkkinajärjestelmien näkökulmasta. Analyysi pohjaa European Social Surveyn (2010) viidennen kyselykierroksen aineistoon. Toisessa osatutkimuksessa tutkitaan epätyypillisessä työsuhteessa työtä tekevien valintoja koskien työttömyysturvaa ja ammattiliittojäsenyyttä työttömyyskassauudistuksen jälkeen, joka toteutettiin Suomessa vuonna 1992. Aineistona toimivat vuosien 2000-2012 tulonjakotilastot. Kolmannessa ja neljännessä osatutkimuksessa analysoidaan epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien asennoitumista uusiin sosiaaliturvan malleihin, joilla tässä yhteydessä tarkoitetaan perustulomallia ja työttömyyden sosiaalisen investoinnin mallia. Aineistona käytetään European Social Surveyn (2016) kahdeksannella kyselykierroksella kerättyä dataa. Ensimmäinen osatutkimus paljastaa, että epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien ammatillinen järjestäytyminen vaihtelee heidän työsuhdemuotonsa ja kansallisen työmarkkinajärjestelmän mukaan. Toinen osatutkimus osoittaa, että Suomen nykyisen työttömyyskassajärjestelmän puitteissa sekä osa-aikaisilla että määräaikaisilla työntekijöillä on taipumus olla liittymättä liittoon, kun taas heikosti koulutetut palvelualojen työntekijät eivät tee merkittävästi erilaisia valintoja kuin muut työntekijäryhmät. Kolmannessa osatutkimuksessa todetaan, että perustulomalliin suhtautuvat myönteisemmin vain määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät. Sen sijaan osa-aikaiset työntekijät, palvelualojen matalasti koulutetut työntekijät ja itsensätyöllistäjät eivät eroa perinteisistä työntekijäryhmistä. Neljäs osatutkimus havainnollistaa, että skenaariossa, jossa ovat vastakkain sosiaaliturva ja sosiaalinen investointi, osa-aikaiset vakituisessa työsuhteessa työskentelevät ovat taipuvaisempia tukemaan sosiaalisen investoinnin mallia, kun taas osa-aikaiset määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevät todennäköisemmin vastustavat sitä.
Subject: sociology
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
young_kyu_shin_dissertation_2021.pdf 54.79Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record