The Governmentality logic of gender Equality as Security : A Foucauldian analysis of gender in the Common Security and Defece Policy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103021575
Title: The Governmentality logic of gender Equality as Security : A Foucauldian analysis of gender in the Common Security and Defece Policy
Author: Myllyviita, Vilja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103021575
http://hdl.handle.net/10138/327386
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma tarkastelee sukupuolen ja sukupuolen tasa-arvon määrittelyä osana EU:n yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa. Metodeina tutkielma käyttää Foucault’laista diskurssianalyysia ja genealogiaa. Tutkielma tuo yhteen feministisen kehitystutkimuksen ja turvallisuuden tutkimuksen kirjallisuutta ja teoriaa. Tutkielma väittää, että sukupuoli toimii hallinnallistamisen välineenä, jossa biopoliittinen logiikka mahdollistaa sukupuolten tasa-arvon käsitteen valjastamisen osaksi missioiden ja operaatoiden toimintaa niitä legitimoivana. Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu jälkistrukturaalisesta feministisestä teoriasta, jälkikoloniaalista feministisestä teoriasta, ja Foucault’laisesta hallinnallistamisen ja biopolitiikan käsitteistä. Tutkielman aineistona toimii yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sukupuolten tasa-arvoa käsittelevät aineistot.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record