Fanius muutti elämäni : myytit ja yhteisölliset fanirituaalit televisiosarjojen Buffy vampyyrintappaja, True Blood ja Vampyyripäiväkirjat faniudessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7132-0
Titel: Fanius muutti elämäni : myytit ja yhteisölliset fanirituaalit televisiosarjojen Buffy vampyyrintappaja, True Blood ja Vampyyripäiväkirjat faniudessa
Författare: Blom, Minja
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Theology
Doctoral Programme in Theology and Religous Studies
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2021-04-10
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7132-0
http://hdl.handle.net/10138/327716
Nivå: Monografiavhandling
Abstrakt: This study examines how fandom connects with the current religious landscape where people can build meaning and communities through stories and practices that they choose for themselves. The media and popular culture have a strong presence in people’s everyday lives, and they affect how people understand themselves and their reality. This multidisciplinary study combines the study of religions and fan studies to examine how people use popular culture to answer existential questions and needs that have usually been associated with the cultural realm of religion. This study concentrates on the everyday meaning-making of fans and how it can interplay with religious myths and rituals. This thesis answers the following research questions: What kinds of characteristics of myth and ritual can be found in the fandom of vampire-themed television shows? What do these characteristics tell us about the relationship between religion and popular culture in our contemporary culture? This study examines the fandom of vampire-themed television shows Buffy the Vampire Slayer (1997–2003), True Blood (2008–2014) and Vampire Diaries (2009–2017). I chose this topic because these shows were extremely popular, and because they also connected with the tradition of vampire folklore by discussing cultural values and norms. My research material consists of fan discussions that I collected from open access online fan forums and fan sites. I used netnography as a method of collecting my research material. I concentrated on the discussions in which fans talked about the meaning of these shows in their everyday life or used the shows to discuss societal values and norms. As an analysis method, I used qualitative content analysis. This method allowed me to analyse the vast body of material and find the central themes that connected these fandoms with the concepts of myth and ritual. To understand the connections between myths and fandom, I used William G. Doty’s concept of polyfunctional myth (2000) as a theoretical basis for my analysis. Through Doty’s theory, I constructed a myth model that concentrates on the metaphors and heroic models that fans identify with in the vampire shows. My analysis shows how these television shows function as myths to fans in two ways: 1) The characters and storylines are read as metaphors for reality and people’s everyday lives 2) Fans see some of the characters as heroic models that they can, and want to, emulate in real life. I analyse fan practices through the concept of fan rituals, which I have adapted from Johanna Sumiala’s understanding of media rituals (2010). Fan practices function as communal fan rituals that connect people with imagined communities via the media, but also with communities formed by close friends and family. The communal aspects of rituals are central in fan rituals, but fans also use viewing practices to break free from their everyday life and find new strength. Part of fan rituals are also so-called “the show changed my life” stories that fans share online. These stories express how fans have given meaning to the shows and fandom as something that helped them get through life crises and hard times. Analysing fan discussions through the concepts of myth and ritual has provided a way of identifying significant connections between contemporary religiosity and fandom. These connections express how current cultural reality provides people with more options in choosing ways to understand their reality and make it personally meaningful. The myths and rituals that are connected with fandom show how people can use popular culture to reflect on cultural values and norms, find heroic models to follow, break free from everyday troubles, create and maintain communities, and find support and solace in life crises. This study shows how both fandom and religion can have similar roles in our current cultural reality that emphasises personal choices and meanings. Studying fandom through myths and fan rituals provides important perspectives on the profound meanings popular culture can have in people’s everyday lives.Tutkimus tarkastelee faniuden ja nykyuskonnollisuuden suhdetta, keskittyen yksilöiden mahdollisuuteen valita itselleen tärkeitä tekstejä ja käyttää niitä oman elämän ymmärtämisessä, merkityksellistämisessä ja yhteisöllisyyden kokemisessa. Tutkimuksen kohteena on televisiosarjojen Buffy vampyyrintappaja (1997–2003), True Blood (2008–2014) ja Vampyyripäiväkirjat (2009–2017) fanius, jota tarkastellaan fanien internetissä tuottamien tekstien kautta. Väitöskirjassa tarkastellaan seuraavia kysymyksiä: Millaisia myyttisiä ja rituaalisia piirteitä voimme havaita vampyyritelevisiosarjojen faniudessa? Mitä nämä piirteet kertovat uskonnon ja populaarikulttuurin suhteesta nykykulttuurissamme? Uskontotieteessä myytti viittaa kertomuksiin, jotka yhteisö kokee itselleen tärkeiksi, ja joiden avulla ilmaistaan ja välitetään yhteisön arvoja ja normeja. Väitöskirjassa tarkastelen faniuden myyttisiä piirteitä William G. Dotyn polyfunktionaalisen myyttimallin (2000) kautta samalla muodostaen uuden faniuden myyttimallin. Tutkimukseni osoittaa, kuinka vampyyrisarjat toimivat faneille myytteinä kahdella tavalla; sarjojen hahmoja ja tapahtumia tulkitaan metaforina todellisuudelle, ja sarjoista löydetyt sankarimallit nähdään esimerkkeinä hyvästä ihmisyydestä ja tasa-arvosta. Rituaali on nähty toistuvana ja tietyllä kaavalla etenevänä, yhteisöllisenä toimintana, joka on irrotettu normaalista arjesta. Faniuteen kuuluvien käytänteiden tarkasteluun käytän Johanna Sumialan median rituaalien -käsitettä (2010) samalla muodostaen uuden fanirituaalien mallin. Fanirituaalit ovat toimintaa, jonka avulla fanit voivat luoda ja ylläpitää osallisuutta internetin ja lähipiirin faniyhteisöihin. Lisäksi katseluun liittyvät fanirituaalit tarjoavat faneille voimaannuttavia hengähdyshetkiä arkeen ja fanien ”sarja muutti elämäni” -kertomukset tuovat esille tapoja merkityksellistää elämää sarjojen kautta. Tämä tutkimus tarjoaa faniuteen uskontotieteellisen näkökulman, jonka avulla voimme nähdä faniuden osana laajempaa kulttuurista kenttää, jossa ihmiset pohtivat arvojaan, rakentavat kuvaa todellisuudestaan, etsivät esikuvia ja sankarimalleja, kokevat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, löytävät keinoja selviytyä elämän kriiseistä ja voivat jakaa näitä vahvoja kokemuksia muiden kanssa. Väitöskirja tuo uutta näkökulmaa faniuden tarkasteluun tarjoten mahdollisuuden nähdä myytin ja rituaalin käsitteiden kautta tarkemmin nykyuskonnollisuuden ja faniuden yhteyksiä. Tutkimus tavoittaa näiden ilmiöiden välillä merkittäviä yhtymäkohtia tuoden esille niiden samankaltaista roolia henkilökohtaisia elämänvalintoja ja merkityksiä korostavassa yhteiskunnallisessa todellisuudessamme.
Subject: uskontotiede
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
blom_minja_väitöskirja_2021.pdf 1.239Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post