Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 16/2020. Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/327717

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_12_2021_Jatevedet.pdf 3.379Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 16/2020. Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä
Author: Koivikko, Riitta; Grönroos, Päivi; Leivuori, Mirja; Sarkkinen, Mika; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2021
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12/2021
ISBN: 978-952-11-5378-5
ISSN: 1796-1726
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5378-5
http://hdl.handle.net/10138/327717
Abstract: Proftest SYKE järjesti marras-joulukuussa 2020 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin alkaliniteetti, ravinteet (NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot), pH, sähkönjohtavuus ja väri synteettisestä näytteestä ja viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 53 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa, keskiarvoa tai mediaania. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvojen ja osittain myös En-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa oli z-arvoilla arvioituna 90 % hyväksyttäviä tuloksia, kun vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–20 %:n poikkeama. Massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäytteen spektrofotometrisesti määritetyt väritulokset (VäriSpectrophotometric) arvioitiin käyttäen En-arvoja ja näistä 100 % oli hyväksyttäviä. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record