Transatlanttinen fennougristiikka : suomalais-yhdysvaltalaiset suhteet ja tieteenalan kehitys Yhdysvalloissa toisesta maailmansodasta 1960-luvulle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7188-7
Title: Transatlanttinen fennougristiikka : suomalais-yhdysvaltalaiset suhteet ja tieteenalan kehitys Yhdysvalloissa toisesta maailmansodasta 1960-luvulle
Author: Pallasvirta, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Political, Societal and Regional Changes
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-04-14
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7188-7
http://hdl.handle.net/10138/327972
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation discusses the Finnish-American relations in Finno-Ugric linguistics and the development of the field in the United States from the Second World War into the 1960s. These academic relations are studied from the viewpoint of four Finnish linguists’ visits to the United States and the correspondence and events surrounding these visits. The study seeks to gain understanding as to why, when and how Finnish-American relations in Finno-Ugristics were formed and how they interrelated with the development of the field in the United States. To achieve this goal, the study traces the institutional history of the field in the United States from war-time language instruction to Cold War area studies and places the Finnish linguists’ visits in this larger context. In this study, the history of linguistics is approached from an externalist point of view, utilizing the broad contextualization of cultural history. The dissertation’s framework draws on histoire croisée, and by focusing on the reciprocal and asymmetrical nature of the relations, the study analyzes the various drivers and barriers that affect the formation and development of academic relations. The study is based on archival sources consisting of linguists’ private correspondence and institutional documents from American universities. The outset of Finnish-American relations in Finno-Ugristics was opposite to that of many other fields, as Finland was in the field’s international forefront while the United States was only beginning to build Finno-Ugristics as an academic field after the Second World War. The study shows how Finland subsequently provided expertise and publications to the newly established field in the United States. By examining the subject from institutional and personal perspectives, the entwined nature of these micro and macro levels is highlighted in the study. Furthermore, the study shows how profoundly factors both internal and external to science influenced the formation and development of Finno-Ugristics in the United States and the field’s Finnish-American relations.Tutkimus käsittelee fennougristiikan suomalais-yhdysvaltalaisia suhteita sekä tieteenalan kehitystä Yhdysvalloissa toisesta maailmansodasta 1960-luvulle. Suhteita tarkastellaan neljän suomalaisen kielentutkijan Yhdysvaltain-vierailun sekä niiden ympärille kytkeytyvien tapahtumien ja yhteydenpidon kautta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miksi, milloin ja miten alan tutkijoiden vuorovaikutus Atlantin yli alkoi ja miten tuo vuorovaikutus liittyi Yhdysvaltoihin vasta syntyneeseen fennougristiikkaan. Tavoitteen saavuttamiseksi työssä selvitetään ja kuvataan fennougristiikan historiaa Yhdysvalloissa toisen maailmansodan aikaisesta kielikoulutuksesta kylmän sodan aluetutkimukseen ja sijoitetaan suomalaisten kielentutkijoiden vierailut osaksi tätä laajempaa kontekstia. Tutkimusaihetta lähestytään laajan kontekstualisoinnin avulla tarkastelemalla tiedettä ja tiedesuhteita osana ympäröivää yhteiskunta, jolloin aiheen kannalta merkitykselliseen rooliin nousevat myös tieteenulkoiset seikat kuten poliittiset ja taloudelliset näkökohdat. Tästä lähtökohdasta käsin työssä analysoidaan tiedesuhteiden synnyn edellytyksiä sekä erilaisia suhteisiin hidastavasti ja edistävästi vaikuttaneita tekijöitä niin yksilötasolla kuin institutionaalisesti. Tutkimus perustuu laajaan, yhdysvaltalaisista yliopistoista kerättyyn arkistoaineistoon, joka koostuu pääosin tutkijoiden henkilökohtaisesta kirjeenvaihdosta sekä hallinnollisista asiakirjoista. Tutkimus osoittaa, että suomalaisten kielentutkijoiden vierailut Yhdysvalloissa liittyivät keskeisesti maahan tutkitun kauden aikana syntyneeseen fennougristiikkaan ja sen kehitykseen yliopistollisena oppiaineena. Fennougristiikka syntyi Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan aikaisen kielikoulutuksen myötävaikutuksella, ja alkuvuosinaan alalta puuttui Yhdysvalloissa sekä tarvittavaa tutkimuskirjallisuutta että tieteenalan osaajia. Tämän vuoksi yhteyksien luominen fennougristiikan perinteisiin keskuksiin Euroopassa oli erityisen tärkeää. Yhteys suomalaisiin fennougristeihin avautui heti toisen maailmansodan jälkeen, ja tulevina vuosina Yhdysvallat sai Suomesta tutkimuskirjallisuutta ja vierailevia luennoitsijoita monipuolistamaan alan opetusta. Näin ollen tiedon suunta oli fennougristiikassa päinvastainen kuin useilla muilla tieteenaloilla toisen maailmansodan jälkeen.
Subject: kielitieteen historia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
pallasvirta_elina_väitöskirja_2021.pdf 1.124Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record