Ympäristövahingot Suomessa vuosina 2013‒2019

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/327983

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_8_2021_Y ... got-Suomessa-2013-2019.pdf 3.412Mb PDF View/Open
Title: Ympäristövahingot Suomessa vuosina 2013‒2019
Author: Tuomainen, Jouko; Högmander, Pia; Pyy, Outi
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2021
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2021
ISBN: 978-952-11-5370-9
ISSN: 1796-1726
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5370-9
http://hdl.handle.net/10138/327983
Abstract: Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ympäristövahinkojen lukumäärästä, vahinkojen seurannasta ja merkityksestä Suomessa vuosina 2013–2019. Tarkastelu kohdistui ympäristövastuudirektiivin tarkoittamiin merkittäviin ympäristövahinkoihin sekä öljy- ja kemikaalivahinkoihin. Lisäksi selvitettiin, onko tapahtunut isännättömiä vahinkoja. Selvityksen ulkopuolelle rajattiin säteilyn, hajakuormituksen ja luonnonmullistusten aiheuttamat vahingot. Selvitys on jatkoa kolmelle aiemmalle vastaavalle selvitykselle ympäristöonnettomuuksista vuosina 1989–1994, 1995–1999, 2000–2005 ja 2013–2019. Selvitys tehtiin Suomen ympäristökeskuksessa. Aineistoon valittiin vuosilta 2013–2019 yhteensä noin 630 päästöjen ja niiden vaikutusten perusteella huomattavinta ympäristövahinkoa noin 21 000 öljy- ja kemikaalivahingon kokonaismäärästä. Selvityksen ulkopuolelle rajattiin tapaukset, joissa ympäristön pilaantumista ei ollut tapahtunut ja joissa päästö on ollut vähäinen. Aineistoa koottiin sisäministeriön PRONTO-järjestelmästä, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin VARO-rekisteristä sekä tiedotusvälineistä. Lisäksi selvitettiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille tehdyllä kyselyllä ympäristövastuudirektiivissä tarkoitettuja vahinkotapauksia. Eri lähteiden kattavuus vaihteli. Näistä PRONTO-järjestelmä on kattavin ja luotettavin yksittäinen tiedonlähde. Selvityksen aineistosta ilmenee, että noin 90 % ympäristövahingoista on öljyvahinkoja ja loput lähinnä teollisuuskemikaalien käytössä syntyneitä. Onnettomuuksia tapahtuu varsinkin liikenteessä ja kuljetustoiminnassa. Niiden syynä ovat lähinnä tekniset viat ja inhimilliset erehdykset. Öljyn aiheuttamia isännättömiä vahinkoja tapahtui vuosittain 7–13 kappaletta. Muiden kemikaalien aiheuttamia isännättömiä vahinkoja tapahtui koko tarkasteluajanjaksona vain viisi. Vahinkotapauksista syntyy jonkun verran uusia pilaantuneita maa-alueita. Lisäksi erityisesti öljyvahinkoista syntyy pilaantuneita maamassoja. Niiden aiheuttama kuormitus jätehuollolle on kokonaisuudessaan vähäinen. Mahdollisia ympäristövahinkodirektiivissä tarkoitettuja merkittäviä ympäristövahinkoja havaittiin kolme. Aiheuttajina olivat metsä- ja kemianteollisuus sekä kaivostoiminta.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record