A Science of Interests: The Project of 20th Century Positivist International Law

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, juridiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law, Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights en
dc.contributor.author Garcia-Salmones Rovira, Monica fi
dc.date.accessioned 2012-04-17T06:26:54Z
dc.date.available 2012-04-27 fi
dc.date.available 2012-04-17T06:26:54Z
dc.date.issued 2012-05-07 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-7926-9 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/32804
dc.description.abstract A Science of Interests: The Project of 20th Century Positivist International Law This research aims to contribute to a project of reconceptualisation of the concept of law within which discussions over publicness are possible. It is a study of the substance and of the form of positive international law. In particular, it constitutes an investigation of how each determines the other. The research addresses geologically the change in the substance and form of international law in the 20th century. It analyses how the economic view of the world of several influential international lawyers inaugurated a new style of doing theory. The argument set forth is that international law was both re-founded on the premises of an internationalist sense of economic interdependence and transformed into a science. The outcome of this process was doctrinally the inauguration of economic legal-positivism; and politically a change of language: from the expansionist empire to universal internationalism. However, the study questions the idea that imperial practices were abandoned in the course of the renewal of legal theory. The work of two of the most respected theoreticians of 20th century international law, Lassa Oppenheim (1858-1919) and Hans Kelsen (1881-1973), constitutes the core of this research which follows the thread connecting their theories. Research Questions: The legal theoretical tenets of economic legal positivism focus on setting out the conditions of a theory under which international legislation would be possible. Based on this premise, the following research questions are posed: What is the particular political project of economic-positivist international law? How does this political project influence legal theory? Why is it important to unearth today the economic foundation of positivist international law? Method: The research employs the geological method, proposed originally by Joseph H.H. Weiler. The geological method contributes to incorporate in the study both the historical and the philosophical aspects of the formation of the positivist international legal theory. The connections existing between international legal positivism and both the European philosophical tradition and the tradition of international law to the present day are thereby uncovered. The use of philosophical realism seeks to provide a holistic approach to the theory of economic-positivist international law and to establish the rule of alterity epistemologically (the fact that human beings are social beings). Conclusions: The thesis concludes that the theoretical conditions of international legal positivism still belong today to a philosophy of interests which constitutes an individualist philosophy. This fact continues to obstruct the political discussion on what is good and just in the global order. The establishment of legal instruments to pursue that just order requires a reconceptualisation of law. en
dc.description.abstract A Science of Interests: The Project of 20th Century Positivist International Law Tämä tutkimus tutkii positivistisen kansainvälisen oikeuden substanssia ja muotoa. Tarkemmin ottaen se tutkii sitä, miten nämä määrittävät toisensa. Tutkimus käsittelee historiallisesti ja filosofisesti kansainvälisen oikeuden substanssin ja muodon muutosta kansainvälisessä oikeudessa 1900-luvulla. Se analysoi, miten useiden vaikutusvaltaisen kansainväliseen oikeuteen keskittyneiden lakimiesten taloudelliset näkemykset maailmasta synnyttivät uuden tavan luoda teoriaa. Argumenttina on, että kansainvälinen oikeus sekä pohjustettiin uudelleen premissille keskinäisestä kansainvälisestä taloudellisesta riippuvuudesta että muunnettiin tieteeksi. Tämän prosessin opillisena tuloksena oli taloudellinen oikeuspositivismi; ja poliittisena tuloksena muutos kielessä ekspansiivisesta imperiumista universaaliin internationalismiin. Tämä tutkimus kuitenkin kyseenalaistaa ajatuksen, että vakiintuneet käytännöt olisi hylätty oikeusteorian uudistuessa. Tutkimuksen ytimen muodostavat kahden 1900-luvun ehkäpä arvostetuimman kansainvälisoikeudellisen teoreetikon, Lassa Oppenheimin (1858-1919) ja Hans Kelsenin 1881-1973), työt. Tutkimus yhdistää näiden ajattelijoiden teoriat. Tutkimuskysymykset: Tutkimus esittää seuraavat tutkimuskysymykset: Miksi on tärkeää kaivaa esiin positivistisen kansainvälisen oikeuden taloudellinen perusta? Mikä on taloudellis-positivistisen kansainvälisen oikeuden poliittinen projekti? Miten tämä poliittinen projekti vaikuttaa oikeudelliseen teoriaan? Metodi: Tutkimus noudattaa alun perin Joseph H.H. Weilerin luomaa geologista metodia. Tämä metodi pyrkii sisällyttämään niin positivistisen kansainvälisoikeudellisen teorian historialliset kuin filosofisetkin aspektit. Näin yhteydet kansainvälisen oikeuspositivismin ja sekä eurooppalaisen filosofisen tradition että nykyaikaisen kansainvälisen oikeuden tradition välillä tulevat ilmi. Tämän lisäksi filosofisen realismin avulla pyritään mahdollistamaan holistinen lähestymistapa taloudellis-positivistiseen kansainväliseen oikeuteen sekä vakiinnuttamaan epistemologisesti se fakta, että ihmiset ovat sosiaalisia olentoja. Loppupäätelmät: Osoittamalla että positivistinen kansainvälinen oikeus perustuu (reduktionistiseen) taloudellisten intressien teoriaan, tämä tutkimus pyrkii osallistumaan projektiin, jonka tavoitteena on uudelleen käsitteellistää kansainvälisen oikeuden käsite siten, että sen sisällä on mahdollista käydä julkista ( publicness ) keskustelua. fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher University of Helsinki fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject public International Law fi
dc.title A Science of Interests: The Project of 20th Century Positivist International Law en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Koskenniemi, Martti fi
dc.opn Weiler, Joseph H.H. fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record