Moral Economies of Reproductive Labour : An Ethnography of Migrant Domestic and Care Labour in Naples, Italy

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5232-3
Julkaisun nimi: Moral Economies of Reproductive Labour : An Ethnography of Migrant Domestic and Care Labour in Naples, Italy
Tekijä: Näre, Lena
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2012-05-11
Kieli: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5232-3
http://hdl.handle.net/10138/32809
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (artikkeli)
Tiivistelmä: This study examines the private employment of migrant workers for domestic and care work, or paid reproductive labour, in southern Italy. Italy is a country where there has been a significant increase in demand for privately employed domestic and care workers, especially in elder care work. This demand is analysed in the context of the Italian gender regime, familistic welfare regime, and a migration regime that contributes to the existence of a large number of irregular migrants. The thesis is based on ethnographic research conducted in Naples, Italy in 2004 2005. During the fieldwork, migrant domestic and care workers from Sri Lanka, Ukraine and Poland were interviewed (N=74), as well Neapolitan employers (N=15) and participant observation conducted in various public places among the migrant communities and in private households employing cleaners and carers. The thesis, based on five original articles and a synthesis chapter, explores paid reproductive labour from a moral economy perspective on two accounts. Firstly, the economic and employment aspects of the work are obscured by an implicit moral contract, i.e. the expectation that workers should perform their job out of gratitude rather than for pay. Workers dependence on their employers is enforced by Italian migration legislation, which ties the stay permit to a work contract. Secondly, in order to offer a critical perspective to the social construction of domestic and care work as unvalued, unskilled and dirty , the research examines the importance of this labour for the reproduction of home as a complex sensory space. Contradictory to the most celebratory accounts of transnationalism and cosmopolitanism, the study demonstrates the constitutive role played by persisting borders and associated legislative practices of exclusion. Accordingly, questions such as work and residence permits, right to family reunification and access to welfare and health services underpin the rise of migrancy as an important social category defining the status of paid reproductive labour in the society as well as framing the workers livelihoods in a comparable way to other social categories. The research findings, which point to the striking parallels in the organisation of paid reproductive labour across historical times and geographical places, call into question the evolutionary idea of a Western modernisation, suggesting the need for a radical rethinking of what is meant and understood by development and modernisation within social sciences, as well as a rethinking of the tenets of neoliberal global economics.Mitä tapahtuu kun kotiin palkataan kotiapulainen, etenkin silloin, jos tämä lisäksi hoitaa vanhusta tai lapsia? Italiassa kuten monissa muissa länsimaissa on kotiin palkatun työvoiman kysyntä lisääntynyt merkittävästi viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Moral Economies of Reproductive Labour: An Ethnography of Migrant Domestic and Care Work in Naples, Italy tarkastelee palkatun kotitalous- ja hoivatyön, eli uusintavan työn, käytäntöjä ja suhteita Napolissa sukupuoliregiimin, familistisen hyvinvointivaltion sekä maahanmuuttoregiimin valossa. Tutkimus perustuu Napolissa vuosina 2004 2005 kerätylle etnografiselle aineistolle: julkisissa paikoissa ja kotitalouksissa tehdylle osallistuvalle havainnoinnille sekä srilankalaisten, puolalaisten ja ukrainalaisten maahanmuuttajien (N=74) ja napolilaisten työnantajien haastatteluille (N=15). Tutkimus on artikkeliväitöskirja, joka koostuu viidestä vertaisarvioidusta julkaisusta sekä yhteenvetoartikkelista. Tutkimuksen mukaan kodin piirissä tapahtuvaa palkkatyötä määrittää moraalitalouden logiikka. Ensinnäkin työsopimusten tilalla ja rinnalla työssä solmitaan moraalisia sopimuksia. Moraalisten sopimusten mukaisesti työntekijöiden tulisi tehdä työtään pyyteettömästi ja kiitollisina, pieneen palkkaan tyytyen. Työntekijöiden riippuvuutta työnantajista vahvistaa Italian maahanmuuttolainsäädäntö, joka kytkee oleskeluoikeuden työlupaan. Toiseksi tutkimuksessa analysoidaan palkkatyönä tehdyn uusintavan työn symbolisia järjestyksiä, kuten työn ymmärtämistä likaisena työnä . Vastapainona kotitaloustyön aliarvostukselle tutkimuksessa analysoidaan työn merkitystä moninaisen sensorisen kodin tilan tuottamisen kannalta. Kun palkatusta koti- ja hoivatyöstä tulee valtaosin maahanmuuttajien tekemää työtä muuttuvat myös työsuhteiden ja työn arjen järjestämisen perusteet. Työn yhteiskunnallista paikkaa ovat alkaneet määrittää uudenlaiset eronteot, kun luokka- tai sukupuolierojen lisäksi työ kiinnittyy maahanmuuttajuuteen. Tutkimuksen keskeinen johtopäätös onkin se, että maahanmuuttajuudesta on tullut tärkeä sosiaalinen kategoria joka määrittää ihmisten elämän ehtoja ja arkea samoin kuin sukupuoli tai luokka. Palkatun kotitalous- ja hoivatyön tekee ominaislaatuiseksi sen ilmeneminen hämmästyttävän samankaltaisena historiallisesta ajasta ja maantieteellisestä paikasta riippumatta. Moraalisopimuksiin perustuvat työsuhteet korostavat palkatun kotitalous- ja hoivatyön historiallista jatkumoa. Tutkimus kyseenalaistaakin ajatuksen lineaarisesta kehityksestä, jonka mukaan jälkimoderni kapitalismi olisi vähentänyt epätasa-arvoisia, esimoderniin liitettyjä työn muotoja. Päinvastoin vaikuttaisi siltä, että esimodernit työn muodot ovat globaalin kapitalismin ytimessä.
Avainsanat: sosiologia
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
moraleco.pdf 560.6KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot