Expression of AIRE in Keratinocytes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103171687
Title: Expression of AIRE in Keratinocytes
Author: Speeti, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103171687
http://hdl.handle.net/10138/328141
Thesis level: master's thesis
Abstract: Autoimmuunipolyendokrinopatia-kandidiaasi-ektodermidystrofia (APECED) aiheutuu mutaatioista autoimmuniteettia säätelevässä AIRE (autoimmune regulator) -geenissä ja samannimisessä proteiinissa, mikä johtaa T-solujen toleranssin muovautumisen häiriöön kateenkorvassa. Kyseinen resessiivisesti periytyvä harvinainen sairaus vaikuttaa tyypillisesti moniin umpieritysrauhasiin ja ihokudokseen autovasta-aineiden ja autoreaktiivisten T-solujen kautta aiheuttaen kudosvaurioita. Käytännössä kaikilla tutkituilla APECED-potilailla muodostuu autovasta-aineita, jotka kohdistuvat tyypin I interferoneihin (IFN), joiden on osoitettu osallistuvan mm. ihon immuunipuolustuksen säätelyyn. AIRE:n ilmentymistä ja roolia kateenkorvassa on tutkittu ja selvitetty laajasti, mutta sen merkitys kateenkorvan ulkopuolisissa kudoksissa on vielä epäselvä. Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että AIRE-proteiinia löytyy ihon keratinosyyteistä, joissa se on biokemiallisesti sidoksissa sytokeratiiniproteiiniin K17. Lisäksi on osoitettu, että laboratoriossa kasvatetut ihokudosviljelmät, joissa AIRE ilmentyy, pystyvät kateenkorvasta riippumattomasti luomaan suotuisat olosuhteet toimivan ja tolerantin T solupopulaation kypsymiselle korostaen ihokudoksen merkitystä immuunitoleranssin muodostuksessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia AIRE-proteiinin samanaikaista ilmentymistä sekä K17- että IFNα2 -proteiinien kanssa terveiden yksilöiden viljellyissä primaareissa keratinosyyteissä sekä HaCaT-soluissa immunohistokemian avulla tarkoituksena ymmärtää AIRE-proteiinin roolia ihossa paremmin. Tulosten perusteella AIRE ilmeentyy molemmissa solutyypeissä viitaten sen mahdolliseen toiminnalliseen rooliin ihokudoksessa, mutta sen tarkempi merkitys jää vielä epäselväksi ja tulee vaatimaan jatkoselvityksiä.The autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy (APECED), caused by mutations in the autoimmune regulator (AIRE) impairing the development of T cell tolerance, is characterized by damage towards multiple endocrine and cutaneous tissues, driven by autoreactive T cells and autoantibodies. Furthermore, neutralizing autoantibodies towards type I interferons (IFNs), which are thought to be crucial in the immune modulating function of the skin, are found in practically all APECED patients. Although the expression and role of thymic AIRE have been widely studied, the extra-thymic role of AIRE remains unclear. Previous studies suggest that AIRE is expressed in skin keratinocytes in association with cytokeratin K17 and that AIRE-expressing skin tissue cultivations can thymus-independently facilitate the formation of functional self-tolerant T cells highlighting the importance of skin for immune tolerance. The goal of this research was to study the co-expression of AIRE and K17 or IFNα2 in cultivated primary keratinocytes from healthy individuals and in HaCaT cells through immunohistochemistry to better understand the role of cutaneous AIRE. The results show that AIRE is indeed co-expressed in human keratinocytes where it contributes in a yet unknown manner to the function of these cells.
Full text embargoed until: 2023-03-16


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2023-03-16

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record