Kivun kokeminen kierukan asettamisen yhteydessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103171683
Title: Kivun kokeminen kierukan asettamisen yhteydessä
Author: Kosonen, Henna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103171683
http://hdl.handle.net/10138/328145
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Hormoni- ja kuparikierukka ovat luotettavia ja pitkäikäisiä ehkäisymenetelmiä, joita suositellaan ensisijaisena ehkäisymenetelmänä iästä ja synnyttäneisyydestä riippumatta. Hormonikierukkaa voidaan lisäksi käyttää terveydellisistä syistä. Kierukan asetukseen liittyvä kivun pelko saattaa kuitenkin estää potilasta valitsemasta kierukkaa. Tässä tutkimuksessa tutkitaan kivun kokemista kierukan asettamisen yhteydessä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat kivun kokemiseen toimenpiteen aikana. Tutkimukseen osallistui 139 potilasta, joille lääketieteen opiskelija asetti hormoni- tai kuparikierukan. Potilailta kysyttiin ennen kierukan asettamista taustatietoja, toimenpiteen aikana koettu kipu eri vaiheissa VAS-janalla (visual analogue scale, 0-10 cm) ja lopuksi kokemus vastaanotosta. Saatu data käsiteltiin tilastotieteen menetelmin. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettiin p-arvoa 0,05. Tutkimuksessa oletettu kipu oli keskimäärin 4,4 cm ja kivuliaimman vaiheen kipu oli keskimäärin 4,6 cm. Kivuliaimmat vaiheet olivat kohdun pituuden mittaus ja kierukan asetus. Kivun kokemista kierukan asettamisen aikana vähensi alatiesynnyttäneisyys, ikä 31-40-vuotta sekä vähäinen kivun ennakkoarvio, jännittäminen tai ahdistaminen. Kipulääkkeen käytöllä, kivunsiedolla, tilanteen pelkäämisellä, kierukkatyypillä, aiemmalla kierukkakokemuksella, käytetyllä ehkäisymenetelmällä, ajalla viimeisistä kuukautisista tai asettajan sukupuolella ei ollut vaikutusta koettuun kipuun. Suurin osa potilaista koki kierukan asettamisen siedettäväksi ja oli tyytyväisiä kierukan asetukseen. Tutkimuksessa ei saatu uutta kliinisesti merkittävää tietoa kierukan asetukseen liittyvästä kivusta tai siihen vaikuttavista tekijöistä.
Subject: intrauterine devices
contraceptive devices
gynecology
pain


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kosonen_Henna_tutkielma_2021.pdf 1.017Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record