Sisäkorvaistutteet ja kuuloa säästävä kirurgia – kirjallisuuskatsaus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103171680
Title: Sisäkorvaistutteet ja kuuloa säästävä kirurgia – kirjallisuuskatsaus
Author: Jokinen, Ilkka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103171680
http://hdl.handle.net/10138/328149
Thesis level: master's thesis
Abstract: Vaikeasta sensorineuraalisesta kuulonalenemasta kärsiviä potilaita voidaan hoitaa sisäkorvaistutteella, joka stimuloi sähköisesti kuulohermon soluja. Osalla potilaista on ennen leikkausta merkittävästi kuuloa jäljellä tietyillä äänentaajuuksilla. Tällöin leikkauksessa on keskeistä säästää potilaan omaa kuuloa, jotta potilas voisi hyödyntää sitä myös leikkauksen jälkeen. Tässä kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin kuulon säilymistä leikkauksessa sekä siihen vaikuttavia tekijöitä, elektrokokleografian kykyä ennustaa kuulonalenemaa sekä sisäkorvaistutteiden tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia. Aineistona oli ensisijaisesti vuoden 2020 tammikuun ja lokakuun välillä julkaistut artikkelit aiheesta. Niissä tutkimuksissa, joissa seurantajakso oli alle kaksi vuotta, kuulon säilyminen oli HEARRING-luokituksella täydellistä tai osittaista 66 – 100 prosentilla potilaista. Pidemmän aikavälin tutkimuksissa seurantajakso oli vähintään viisi vuotta, ja niissä kuulon säilyminen oli täydellistä tai osittaista 50 – 80 prosentilla. Perimodiolaariset elektrodit näyttäisivät olevan yhtä hyviä kuin lateraalisen seinän elektrodit kuulon säilymisen kannalta. Leikkauksissa kannattaa suosia hidasta elektrodin insertiota, ja leikkauksen yhteydessä kannattaa antaa kortisonia, mieluiten pidempänä kuurina. Suuri avaus pyöreässä ikkunassa saattaa olla ainakin joissakin tapauksissa parempi vaihtoehto kuin nykyään suositumpi pieni viilto. Tietyt patogeeniset geenivariantit kuulonaleneman etiologiana saattavat olla yhteydessä tavallista parempaan kuulon säilymiseen. Leikkauksen yhteydessä aloitettava kuuri vitamiineja A, C ja E sekä magnesiumia saattaa auttaa kuulon säilymisessä, mutta aiheesta tarvitaan lisätutkimuksia. Leikkauksen aikaisen elektrokokleografian perusteella pystytään ennustamaan kuulonalenemaa. Tulevaisuuden mahdollisuuksia sensorineuraalisen kuulovian hoidossa ovat muun muassa sisäkorvan stimulointi valon avulla, lääkeaineita vapauttavat elektrodit sekä kokonaan implantoitavat istutejärjestelmät. Lisäksi sisäkorvan kantasoluhoitoja tutkitaan aktiivisesti. (213 sanaa)
Subject: Cochlear implant
Hearing preservation
Electrocochleography


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record