Kliinisen lääketutkimuksen rooli ja vaikutukset yliopistosairaalassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Posa, Matias
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202103171685
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/328150
dc.description.abstract Kliinisten lääketutkimuksien määrä Suomessa on laskenut globaalin kilpailun myötä. Kehityksen syitä ja tutkimusympäristön tilaa ei kuitenkaan ole tutkittu viime vuosina. Toteutimme kyselyn HUSn syöpätautien, hematologian ja reumatologian osastoilla toimiville hoitajille ja erikoislääkäreille. Kyseli käsitteli lääketutkimusten koettuja vaikutuksia hoitoon ja henkilöstöön. Haastatteluin selvitettiin lisäksi lääkeyhtiöiden edustajien kokemuksia suomalaisten yliopistosairaaloiden tutkimusympäristöjen laadusta. Sekä lääkärien että hoitajien suhtautuminen lääketutkimukseen oli postiviinen, tämä ilmeni mm. koettuna hoidon laadun paranemisena, nopeampana uusien hoitojen omaksumisena ja halukkuutena osallistua tutkimuksen toteutukseen. Haittana tutkimukset kuormittivat erikoislääkäreitä myös työajan ulkopuolella. Lääkeyhtiöiden haastatteluissa TYKSn kliinisen lääketutkimuksen toteutus ja lupaprosessit todettiin vertailun parhaiksi ja HUSn heikoimmiksi. Keskeisimpänä ongelmana Suomen tutkimusympäristölle pidettiin arvaamatonta lupaprosessia. Henkilöstövaikutusten osalta kliiniset lääketutkimukset ovat siis vaikutukseltaan positiivisia. Suomen tutkimusympäristössä on kehitettävää erityisesti lupaprosesseissa sekä tutkijaa tukevissa hallinnollisissa rakenteissa. TYKSn hyvien käytänteiden selvittäminen ja levittäminen on suositeltavaa fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Kliininen tutkimus
dc.subject Työolot
dc.subject Lääketutkimus
dc.subject.mesh III vaiheen kliiniset kokeet aiheena und
dc.subject.mesh kliiniset eettiset toimikunnat und
dc.subject.mesh kliiniset tutkimukset aiheena und
dc.subject.mesh sairaalan henkilöstö und
dc.title Kliinisen lääketutkimuksen rooli ja vaikutukset yliopistosairaalassa fi
dc.title.alternative The role and effects of clinical trials in a university hospital en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202103171685
dc.subject.specialization Suomenkielinen opintolinja fi
dc.subject.specialization Study orientation in Finnish en
dc.subject.specialization Finskspråkig studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Degree Programme in Medicine en
dc.subject.degreeprogram Utbildningsprogrammet i medicin sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Syvärit4.2..pdf 828.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record