Primary care visits in the Finnish occupational health services and their connections to prevention and work-related factors

Show simple item record

dc.contributor.author Ikonen, A
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2012-04-18T06:59:40Z
dc.date.available 2012-04-18T06:59:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-669-882-6 (print)
dc.identifier.isbn 978-951-669-883-3 (pdf)
dc.identifier.issn 1238-5050
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/32818
dc.description 161 s. fi
dc.description.abstract Suomessa suurin osa työnantajista tarjoaa työntekijöilleen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi sairaan-hoitopalveluja. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää työterveyshuollon asemaa työssä käyvien terveydenhuollossa ja työterveyshuollon sairaanhoidon yhteyttä ennaltaehkäisyyn ja työhön liittyviin teki-jöihin. Tämä tutkimus osoitti, että yli 50 % työntekijöistä käytti pelkästään työterveyshuollon sairaanhoitoa ja julkisen terveydenhuollon käyttö väheni. Erityisesti miehet näyttivät sairastuessaan valitsevan työterveyshuollon. Työterveyshuollossa lääkärissäkäyntien osuus nousi verrattuna muuhun työterveyshenkilöstöön. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveysongelmat ja pitkäaikaiset työkykyyn vaikuttavat sairaudet olivat yhteydessä sairaanhoitokäynteihin työterveyshuollossa, mutta noin puolet niistä, joilla oli näitä ongelmia, eivät käyneet työterveyshuollossa. Työterveyshoitajan rooli näytti tärkeältä unettomuuden, työuupumuksen ja masennuksen havaitsemisessa. Työperäisiä oireita ja työkykyä arvioidaan usein työterveyshuollon sairaanhoidon yhteydessä. Yli puolet työterveyslääkäreillä käynneistä olivat työhön liittyviä, kun käynnin syy oli ainakin osittain työn aiheuttama tai kun sairausloman tarve otettiin huomioon. Epäasiallinen kohtelu työpaikalla ja vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön olivat yhteydessä työterveyshoitajalla tai -lääkärissäkäynteihin. Tämä osoitti, että työterveyshuollon henkilöstöllä on mahdollisuus saada tietoa työhön liittyvistä tekijöistä sairaanhoidon yhteydessä. Vaatimus sairauslomatodistuksesta ensimmäisestä sairauslomapäivästä lähtien liittyi työterveyshuollon käynteihin miehillä. Lyhyiden sairauslomien seurannassa voitaisiin lisätä esimiesten roolia. Vaikka terveysneuvontaa ja työhön kohdistuvia interventioita tehtiin sairaanhoidon yhteydessä, työpaikkoihin kohdistuvien interventioiden määrää voitaisiin lisätä. Sairaanhoito työterveyshuollossa tukee ennalta ehkäisevää työtä ja usein liittyy työntekijöiden työhön ja työkykyyn. - Englanninkielinen julkaisu. fi
dc.language.iso Englanti fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Studies in social security and health 120 fi
dc.subject occupational health services fi
dc.subject occupational health physicians fi
dc.subject occupational health nurses fi
dc.subject office visits fi
dc.subject prevention fi
dc.subject work-related factors fi
dc.subject health services – utilization fi
dc.subject työterveyshuolto fi
dc.subject työterveyslääkärit fi
dc.subject työterveyshoitajat fi
dc.subject vastaanottokäynnit fi
dc.subject ennaltaehkäisy fi
dc.subject työhön liittyvät tekijät fi
dc.subject terveyspalvelut – käyttö fi
dc.title Primary care visits in the Finnish occupational health services and their connections to prevention and work-related factors fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia fi
dc.description.hinta 15,00 fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia120.pdf 1.188Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record