Financial fragility - Empirical studies on crises and reforms

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6336-3
Title: Financial fragility - Empirical studies on crises and reforms
Author: Tölö, Eero
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Economics
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-04-19
Belongs to series: Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja - URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6336-3
http://hdl.handle.net/10138/328271
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The thesis “Financial fragility – empirical studies on crises and reforms” consists of an introduction and four empirical studies. The introduction provides a more detailed summary of the articles and the empirical methods than is provided here. Paper 1 entitled “Indicators used in setting the countercyclical capital buffer” is a comprehensive study of early warning indicators of banking crises. These indicators can be used to help guide the decisions on the level of the countercyclical capital buffer. The study examines a large set of early warning indicators in a robust comparable setup. The study corroborates the view by the literature that credit-based indicators are important. Additionally, we find various price-based indicators to be useful. Second paper, “Predicting financial crises with recurrent neural networks”, studies the state-of-the-art methods to predict financial crisis events. All these methods make use of subset of variables similar to those covered in paper 1. It finds that deep neural networks based on the Long-Short Term Memory (LSTM) architecture or Gated Recurrent Units (GRU) deliver superior performance compared to the more basic models. Paper 3 is entitled “Do banks’ overnight borrowing rates lead their CDS price? Evidence from the Eurosystem”. It is based on interbank overnight loans filtered from unique payment system data on interbank transactions that take place in the European TARGET2 large value payment system. The study finds that the overnight loan prices can lead the CDS price especially during periods of financial stress. The interpretation is that the private overnight loan rates contain private information not present in the public CDS quotes. Overall, the results suggest that the bank-specific overnight borrowing rates can be a useful short-term risk indicator for banks. The last paper “Have Too-Big-To-Fail Expectations Diminished? Evidence from the European Overnight Interbank Market” uses the same data source as paper 3 and investigates whether the post-crisis regulation has affected the pricing of loans in the overnight market. Specifically, the article studies whether the perceived too-big-to-fail subsidies of large banks have decreased following the implementation of bank resolution and recovery directive (BRRD) in EU. The article finds a gradual decline in the overnight loan rate differential between small and large banks that coincides with the gradual implementation of the new directive. However, the decline in the rate differential does not occur at the exact implementation dates of the BRRD directive. Rather, we observe a decline in the funding cost advantage of large banks when actual bail-in events take place during the sample period.Väitöskirja “Financial fragility – empirical studies on crises and reforms” käsittelee rahoituskriisien ennakointia ja rahoituskriisien seurauksena tehtyjä uudistuksia ekonometrisen tutkimuksen keinoin. Artikkelien tulokset parantavat ymmärrystämme rahoituskriiseistä ja niiden ennakoinnista. Tutkimuksessa syvennytään myös lainojen hinnoitteluun pankkienvälisillä rahamarkkinoilla. Ensimmäinen artikkeli tutkii riskimittareita, joita voidaan soveltaa päätöksenteon tukena asetettaessa pankeille rahoitushaavoittuvuuksien kasvua ehkäiseviä lisäpääomavaatimuksia. Tutkimuksessa vertaillaan kattavasti mittavaa joukkoa pankkikriisejä ennakoivia indikaattoreita. Tulokset tukevat aikaisemman kirjallisuuden havaintoja luottoaggregaattien ja velanhoitokyvyn merkittävyydestä kriisejä ennakoivina indikaattoreina. Lisäksi havaitsemme useat hintoihin perustuvat indikaattorit hyödyllisiksi. Toisessa artikkelissa sovelletaan kehittyneitä neuroverkkolaskentatekniikoita kriisien ennakointiin. Tulosten perusteella tiettyihin muistiarkkitehtuureihin perustuvat neuroverkot kykenevät ennustamaan kriisejä tarkemmin kuin yksinkertaisemmat menetelmät. Kirjallisuudelle tavanomaisesti kaikissa näissä menetelmissä kriisejä ennakoidaan muuttujilla kuten luotonkasvu, vaihtotase, sekä asuntojen ja osakkeiden hinnat. Kolmannessa artikkelissa perehdytään luottoriskin hinnoitteluun pankkien välisillä rahamarkkinoilla ja luottoriskijohdannaismarkkinoilla. Rahamarkkinadata perustuu Euroalueen maksujärjestelmästä algoritmisesti tunnistettuihin pankkienvälisiin vakuudettomiin luottoihin. Tutkimuksen perusteella rahamarkkinoiden lainaajat toisinaan hinnoittelevat luottoriskiä nopeammin kuin luottoriskijohdannaismarkkinat, mitä voisi mahdollisesti hyödyntää lyhyen aikavälin riskimittarina. Neljäs artikkeli perustuu samaan lähteeseen pankkienvälisistä lainoista kuin edellinenkin tutkimus. Artikkelissa kysymme, onko pankkienvälisten rahamarkkinalainojen hinnoittelu muuttunut finanssikriisiä seuranneen pankkiresoluutiolainsäädännön myötä. Havaitsemme että suuremmat pankit ovat saaneet tarkasteluajanjaksolla lainaa keskimäärin edullisemmin kuin pienemmät pankit. Havaitsemme että eroavaisuudet lainojen hinnoittelussa ovat pienentyneet pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin käyttöönoton myötä. Muutokset eivät kuitenkaan suoraan ajoitu niiden päivien ympäristöön, joissa direktiivi astuu voimaan eri maissa. Sen sijaan havaitsemme suurten pankkien hintapreemioiden supistuvan pankkien uudelleenjärjestelyiden yhteydessä, kun sijoittajavastuuta on sovellettu käytännössä.
Subject: taloustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tölö_eero_dissertation_2021.pdf 356.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record