Johtajuuden diskurssit varhaiskasvatuksessa - valta ja vastuu johtajuuden jäsentäjinä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/328419

Citation

Fonsén , E , Varpanen , J , Kupila , P & Liinamaa , T 2021 , ' Johtajuuden diskurssit varhaiskasvatuksessa - valta ja vastuu johtajuuden jäsentäjinä ' , Sosiologia , Vuosikerta. 58 , Nro 1 , Sivut 54-69 .

Title: Johtajuuden diskurssit varhaiskasvatuksessa - valta ja vastuu johtajuuden jäsentäjinä
Author: Fonsén, Elina; Varpanen, Jan; Kupila, Päivi; Liinamaa, Tarja
Contributor organization: Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJO
Kasvatustieteiden osasto
Date: 2021-03
Language: fin
Number of pages: 16
Belongs to series: Sosiologia
ISSN: 0038-1640
URI: http://hdl.handle.net/10138/328419
Abstract: Suomalaista varhaiskasvatusta ovat viime vuosina muokanneet monet yhteiskunnalliset ja rakenteelliset muutokset. Hallinnonalan muutos opetus- ja kulttuuriministeriöön ja uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) sekä uudet velvoittavat ohjausasiakirjat ovat määritelleet varhaiskasvatuksen vahvasti osaksi kasvatuksen ja opetuksen toimialaa aiemman päivähoidon sosiaalipalvelupainotuksen sijaan. Samaan aikaan organisaatiorakenteet ovat olleet muutosprosessissa. Kuntien taloudelliset haasteet ovat laajentaneet johtajien vastuualueita ja uudenlaiset jaetun johtajuuden rakenteet ovat tulleet kehittämisen kohteeksi. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen opettajien johtajuuspuhetta ja erityisesti siihen liittyvää valtaa kuvaavia diskursseja fokusryhmäkeskusteluissa kolmessa suomalaisessa kaupungissa vuonna 2018. Tulokset osoittavat, että johtajuuden nähdään olevan muutoksessa. Johtajuuteen liittyy ristiriitaisia odotuksia toisaalta läsnäolon ja toisaalta taustalla olon osalta. Samoin johtajuus nähdään toiminnan mahdollistajana mutta samalla toiminnan suuntaajana lain viitoittamaan suuntaan. Johtajuuteen liittyvä valta ja vastuu ovat osittain vakiintumattomia ja kaipaavat selkiyttämistä. Puhe varhaiskasvatuksen perustehtävästä määrittää työtä ja sen artikulointi on osa vallan ilmenemistä varhaiskasvatuksen organisaatioissa.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Varhaiskasvatus
diskurssi
johtajuus
valta
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: acceptedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Johtajuuden_diskurssit_postprint.pdf 682.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record