Neurodevelopmental outcome of children with univentricular heart

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7933-7
Title: Neurodevelopmental outcome of children with univentricular heart
Author: Sarajuuri, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Children's Hospital
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Hypoplastic left heart syndrome (HLHS) and other forms of functionally univentricular heart (UVH) are complex congenital heart defects (CHD) that during the past few decades have gained viability with staged palliative surgery. It results in the passive return of systemic venous blood to the lungs without passing through the heart. The aim of this study was to evaluate the neurodevelopmental outcome of children with HLHS and UVH in Finland with neurological, neuropsychological, and motor assessments and brain imaging, and to detect possible risk factors associated with an adverse outcome. Parental perceptions of child behavior and parenting stress were also assessed with parental question-naires. The first study cohort of patients born between 1995 and 1999, which included most of the first HLHS survivors in Finland, showed a significantly lower cognitive outcome compared to normative data among both patients with HLHS (n = 7) and with UVH (n = 19). Cerebral palsy was present in 14% of the patients with HLHS and in 10% of those with UVH, and milder difficulties in gross and fine motor functions were also commonly found. Patients with HLHS or UVH born between 2002 and 2005 were recruited in a prospective neurodevelopmental follow-up study as newborns. The neurodevelopmental evaluations at the ages of 12 months, 30 months, and 5 years revealed a significantly lower cognitive and motor outcome among the patients with HLHS (n = 23) compared to healthy age- and gender-matched controls (n = 40). The patients with UVH (n = 14) only demonstrated a statistically significant difference to controls in motor development during the earlier assessments, and at the age of 5 years also in cognitive development. A smaller sample size may have contributed to the lack of statistically significant difference in cognitive development in the earlier assessments. Major neurodevelopmental impairment was found in 26% of the patients with HLHS, and 23% of the patients with UVH at the age of 5 years. Brain magnetic resonance imaging revealed abnormalities in 82% of the patients with HLHS and 56% of those with UVH most commonly infarcts or ischemic findings of different degrees. Other than minimal ischemic findings were significantly associated with neurodevelopmental outcome. The level of parenting stress was significantly higher among the patients with HLHS compared to controls at the age of 18 months. The parents of the patients with UVH, however, did not report more stress than those of the controls. In conclusion, neurodevelopmental deficits remain a major concern among patients with UVH, and especially among those with HLHS. Neurodevelopmental follow-up is recommended for this seriously ill patient group and psychosocial support for their parents.Vajaasti kehittyneen vasemman kammion oireyhtymä (hypoplastic left heart syndrome, HLHS) ja muut yksikammioiset sydänviat (univentricular heart, UVH) ovat vaikeita, aiemmin varhaiseen kuolemaan johtaneita synnynnäisiä sydänvikoja. Viime vuosikymmeninä on vaiheittain tehtävällä leikkaushoidolla saavutettu nousevia eloonjäämislukuja: vaikeammassa HLHS-viassakin noin 70% lapsista on elossa 5 vuoden iässä. Leikkaushoidon lopputuloksena laskimoveri palaa keuhkoihin suoraan kulkematta sydämen kautta. Sydänvika ja sen hoito voivat aiheuttaa aivovauriota useilla eri mekanismeilla. Tällä tutkimuksella selvitettiin yksikammioisten sydänlasten neurologista ja kehityksellistä ennustetta Suomessa. Kehitysarvioiden ja pään kuvantamisen lisäksi kartoitettiin mahdollisia huonon ennusteen riskitekijöitä. Vanhempien kokemaa stressiä ja lasten käytöstä arvioitiin kyselykaavakkeiden avulla. Ensimmäinen tutkimusjoukko, yhteensä 27 vuosina 1995-1999 syntynyttä lasta, käsitti suurimman osan ensimmäisistä Suomessa eloonjääneistä HLHS-potilaista (7 lasta) . Sekä he, että muut UVH-lapset menestyivät keskimäärin ikätasoa huonommin neuropsykologisissa tutkimuksissa. HLHS-lapsista 14%:lla ja UVH-lapsista 10%:lla todettiin CP-vamma, lievemmät vaikeudet karkea- ja hienomotoriikassa olivat vielä tavallisempia. Vastasyntyneisyyskaudesta viiden vuoden ikään asti seurattiin vuosina 2002-2005 syntyneitä sydän-lapsia, joille tehtiin laajat kehitysarviot vuoden, 2,5 vuoden ja 5 vuoden iässä. HLHS-lapsilla (23 lasta) sekä älyllinen että liikunnallinen kehitys oli merkitsevästi viiveisempää terveisiin verrokkilapsiin nähden joka arviossa. UVH-lapsilla (13 lasta) ero terveisiin oli merkitsevä varhaislapsuudessa vain liikunnallisen kehityksen osalta, ja 5 vuoden iässä myös älyllisen kehityksen osalta. Pieni potilasmäärä voi osaltaan olla syynä siihen ettei ero aiemmin saavuttanut tilastollista merkitsevyyttä. Viiden vuoden iässä noin neljäsosalla kummassakin ryhmässä oli jokin merkittävä neurologinen vamma, kuten kehitys-vamma, liikunta- tai aistivamma. Pään MRI-kuvauksessa 82%:lla HLHS-lapsista ja 56%:lla UVH-lapsista todettiin jokin poikkeavuus, useimmiten infarkti tai eriasteinen hapenpuutteen aiheuttama muutos. Muut kuin aivan minimaaliset muutokset olivat merkitsevästi yhteydessä lapsen kehitykseen. Lapsen ollessa puolitoistavuotias vanhempien kokemaa stressiä sekä lasten käytöstä arvioitiin kyselykaavakkeiden avulla. HLHS-lasten äidit sekä isät raportoivat merkitsevästi verrokkien vanhempia enemmän vanhemmuuteen liittyvää stressiä. UVH-lasten vanhemmat eivät kokeneet terveitä enempää stressiä. Suosittelemme vaikeasti sairaille sydänlapsille kehitysseurantaa ja heidän vanhemmilleen psykososiaalista tukea.
URI: URN:ISBN:978-952-10-7933-7
http://hdl.handle.net/10138/32842
Date: 2012-05-04
Subject: lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record