Clinical results of polylactide implant arthroplasty for trapeziometacarpal osteoarthritis with special reference to revision surgery

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7178-8
Title: Clinical results of polylactide implant arthroplasty for trapeziometacarpal osteoarthritis with special reference to revision surgery
Author: Mattila, Simo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Hand Surgery
Doctoral Program in Clinical Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-05-07
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7178-8
http://hdl.handle.net/10138/328689
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: A variety of surgical techniques have been described to treat trapeziometacarpal (TMC) osteoarthritis (OA). The simple removal of the trapezium and partial trapeziectomy are traditional techniques. As an alternative treatment, the poly-L/D-lactide 96/4 implant RegJoint™, has shown positive results in small joint arthroplasty of the rheumatic hand and foot. The purpose of this study was to investigate the clinical results and biocompatibility of the RegJoint™ implant in partial and total trapeziectomy for TMC OA. The retrospective patient cohort for Studies I-II comprised 23 patients (23 hands) operated on for isolated TMC OA by partial trapeziectomy and interposition of the RegJoint™ implant. Subjective Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (QuickDASH), Patient Evaluation Measure (PEM), pain Visual Analog Score (VAS), objective strength and range of motion, and radiographic evaluation were done preoperatively and at follow-up visits up to 3 years postoperatively. Overall, the results showed an unacceptable rate of complications related to clinically manifested foreign body reactions resulting in three revision procedures. The findings were unacceptable due to the high incidence of tissue reactions and revision surgery. The implant should not be used as an interpositional implant in partial trapeziectomy for TMC OA. In retrospective Study III, 34 patients (38 hands) were operated on for TMC OA by total trapeziectomy and interposition of the RegJoint™ implant. Subjective (QuickDASH, PEM, pain VAS), objective (strength and range of motion) and radiographic evaluation were done preoperatively and at follow-up visits up to 33 months postoperatively. The results showed better biocompatibility of the implant than in partial trapeziectomy with only three of 34 patients having signs of a clinically manifested foreign-body reaction. One patient was scheduled for revision surgery. Osteolysis was present in most cases. Strength and subjective outcomes improved and pain decreased during the follow-up. The clinical results were more favorable than in partial trapeziectomy. However, the high incidence of osteolysis casts doubt on the safety of the implant and there is a small risk of clinically manifested foreign-body reactions. The RegJoint™ implant cannot be recommended for use in the treatment of TMC OA in total trapeziectomy. Revision surgery is sometimes required after primary surgery for TMC OA. In Study IV, a single-center retrospective cohort of 1142 TMC arthroplasties performed on 930 patients was evaluated for risk factors for revision and possible factors affecting the final outcome of revision. There were 121 male and 809 female patients (mean age 61 years). Fifty patients (65 revision surgeries) were identified and invited for a follow-up visit. The revision rate was 5%. Patients ≤ 55 years had a revision rate of 9% and age ≤ 55 was identified as a risk factor for revision. Surgery on both thumbs at some point during the follow-up was a negative risk factor for revision. No difference was identified in revision risk between primary surgical techniques, and no difference in final outcome was found between patients having had one versus several revision procedures. The outcome measures QuickDASH and pain VAS were in the same range as previously reported for TMC OA revision surgery. The majority of patients exhibited residual symptoms after revision surgery. However, most patients felt subjectively that they had benefited from the treatment.Peukalon kämmennivelen nivelrikon hoitamiseksi on kehitetty lukuisia leikkaustekniikoita. Ison monikulmaluun poisto ilman liitännäistoimenpiteitä tai ison monikulmaluun osapoisto ovat perinteisiä tekniikoita. Biohajoava polylaktidista valmistettu tyyny, RegJoint™, on tuottanut hyviä tuloksia ja on osoittanut hyvää kudosyhteensopivuutta käytettäessä nivelreumaa sairastavilla potilailla, mutta tutkimustietoa peukalon kämmennivelen nivelrikon hoidosta on niukasti. Osatöissä I-II tutkittiin 23 kyseisellä implantilla leikattua peukalon kämmennivelen nivelrikkopotilasta, kun tekniikkana oli ison monikulmaluun osapoisto. Arviointi suoritettiin ennen leikkausta sekä leikkauksen jälkeen 3, 6, 12 ja keskimäärin 40 kuukauden kohdalla. Käytettäviä subjektiivisia mittareita olivat QuickDASH, Patient Evaluation Measure ja kipu VAS, ja objektiivisia mittareita puristusvoimatestit sekä liikelaajuusmittaukset ja röntgenkuvat. Tulokset näyttivät, että RegJoint™ implantin käyttöön liittyy merkittävä kliinisen vierasesinereaktion riski ja kolme potilasta joutui uusintatoimenpiteeseen. Röntgenkuvissa esiintyi runsaasti luusyöpymää. Potilailla, jotka eivät joutuneet uusintaleikkaukseen, oli merkittävästi enemmän voimaa, vähemmän kipua ja paremmat subjektiiviset tulokset kuin ennen leikkausta. Implanttiin liittyi merkittävä riski kliinisesti oireilevaan vierasesinereaktioon, joka voi johtaa uusintaleikkaukseen. RegJoint™ implantin käyttö on vasta-aiheista osittaisen ison monikulmaluun poiston yhteydessä hoidettaessa peukalon kämmennivelen nivelrikkoa. Osatyössä III tutkittiin 34 potilasta, joille oli tehty yhteensä 38 leikkausta peukalon kämmennivelen nivelrikon vuoksi. Tekniikkana oli koko ison monikulmaluun poisto. Arviointi suoritettiin samalla tavalla kuin osatöissä I-II vuoteen asti sekä lisäksi 18 kuukauden ja keskimäärin 33 kuukauden kohdalla. Subjektiiviset tulokset sekä mitatut voimat kohenivat seuranta-aikana ja kipu väheni. Kolmelle potilaalle kehittyi oireita, jotka sopivat vierasesinereaktioon. Luusyöpymää todettiin valtaosalla potilaista joko implantin vieressä tai laajemmin ranteen alueella. Kliiniset tulokset olivat parempia kuin ison monikulmaluun osapoiston yhteydessä. Johtuen luusyöpymän yleisyydestä ja pienestä riskistä saada kliininen vierasesinereaktio, emme suosittele implantin käyttöä koko ison monikulmaluun poiston yhteydessä. Uusintaleikkaus on joskus tarpeen peukalon kämmennivelen nivelrikon vuoksi tehdyn leikkauksen jälkeen. Osatyössä IV käytiin läpi 11 vuoden ajalta 1142 leikkauksen ja 930 potilaan retrospektiivinen kohorttiaineisto peukalon kämmennivelen nivelrikon vuoksi leikatuista potilaista. Potilaiden keski-ikä oli 61 vuotta ja naisia oli 809 ja miehiä 121. Uusintaleikkauksia oli tehty 50 potilaalle yhteensä 65 kertaa. Uusintaleikatut potilaat kutsuttiin jälkitarkastukseen. Uusintaleikkauksia tehtiin keskimäärin 5%:lle potilaista. Ikä ≤ 55 vuotta oli merkittävä riskitekijä uusintaleikkaukselle, joita tehtiin 9%:lle potilaista tässä ikäryhmässä. Molempien käsien leikkaus jossain vaiheessa oli negatiivinen riskitekijä uusintaleikkaukselle. Uusintaleikkausriski ei eronnut merkittävästi kahden yleisimmän leikkaustekniikan välillä, joissa joko käytettiin tai ei käytetty luutunnelia jänteen kiinnitykseen. Yhdeksälle potilaalle tehtiin useampi kuin yksi uusintaleikkaus, mikä ei kuitenkaan vaikuttanut lopputulokseen. Valtaosa potilaista koki hyötyneensä uusintaleikkauksesta, vaikka kipua ja toimintakyvyn laskua esiintyi silti suurimmalla osalla potilaista.
Subject: lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record