Bernard of Clairvaux’s Letters and the Anatomy of a Cloistered Man : Gendered Imagery in Letters from the First Decade as an Abbot.

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7212-9
Title: Bernard of Clairvaux’s Letters and the Anatomy of a Cloistered Man : Gendered Imagery in Letters from the First Decade as an Abbot.
Alternative title: Sukupuolittunut kuvasto Bernhard Clairvaux'laisen kirjeissä
Author: Hakala, Anna-Riina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology, Kirkkohistoria
Doctoral Programme in Theology and Religous Studies
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-05-07
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7212-9
http://hdl.handle.net/10138/328691
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study analyzes the structure and meaning of gendered imagery in Bernard of Clairvaux’s letter collection through a selection of letters that have been dated to the first decade of his career as an abbot. The main question is how Bernard talks about the monastic man living in a monastic community, using gendered imagery in his letters to abbots and monks, and which meanings are given to manhood and womanhood in the context of the collection of letters. During his first decade as an abbot, Bernard had a growing network of influence, which among other things was kept up and expanded through the writing of letters. These letters and their role as an instrument of constructing and promoting a monastic ideal are the point of interest of this dissertation. The focus is on the gendered theology presented in the text and the cultural and historical context in which it was produced. Medieval reality was pronouncedly tied to images: faith and images were indistinguishable from each other, with salvation being directly linked to the symbolic system of iconography. Bernard exemplifies the blurred lines of image, material reality, text and thought in his letters. The gendered imagery of the letters is built around the situation that the letter concerns. In his usage of gendered imagery, he focuses on influencing the reader in a way that would result in the desired interior sensual experience, which then would convert the reader on the path desired by Bernard. In previous research on Bernard’s other texts, it has been proposed that he envisions salvation as participation in divine masculinized transcendence. Based on the gendered theology in the letters, this is only half of the picture. The road to salvation that the letters propose equally involves participation in the divinized feminine flesh of the incarnated Christ. Masculinized transcendence and divinized feminine flesh both need to be present simultaneously in the right order and without mixing in the ideal monk aiming at eternity with God. At times, Bernard transmits gendered theological views that seem undecided but have been chosen for him by the earlier authors he relies on. This results in self-contradicting views in the letters. Womanhood does not solely stand for worldliness or fleshliness in the negative sense and manhood does not signify only goodness of spiritual heights: womanhood and manhood frequently alternate places between these positions without any definite outcome or fixed position in the reversals of the gender binary. Human gendered reality is inherently behind the rhetorical use of gendered imagery. Belief in the incarnation and the resurrection changes the meaning of imperfect and mutable corporality in relation to the supernatural and immutable perfect God into a redemptive affirmation of fleshliness and womanhood. This results in the figures used to express the monastic ideal simultaneously having both masculinity and femininity, forming a differentiated unity of the two. These figures make visible the mystery of the marital union of humanity and divinity in Christ, the unity of the Christ-head and Church-body, which the monk should realize in his life as a monastic man.Väitöskirjassa tarkastellaan Bernhard Clairvaux’laisen kirjeitä ja niiden sukupuolittunutta kuvastoa. Tutkimuksen keskiössä on tekstin sukupuolittunut teologia ja kulttuurihistoriallinen konteksti jossa se on tuotettu. Pääkysymys on, miten Bernhard käyttää sukupuolta rakentaakseen tietynlaisen luostarielämän ihanteen kirjeissä, jotka ajoittuvat hänen apotin uransa ensimmäiselle vuosikymmenelle ja jotka on osoitettu toisille munkeille ja apoteille. 1100-luvun hengellisyys oli luonteeltaan korostetun visuaalista: uskonsisältöjen ilmaisutapa oli mielikuvallista ja sen tarkoituksena oli herättää tekstin lukijassa sisäisiä aistikokemuksia. Kirjeittensä sukupuolittuneen kuvaston ja sen luoman sisäisen kokemuksen kautta Bernhard ohjasi lukijaansa kohti haluttua luostarielämän ihannetta sekä vahvisti omaa kasvavaa asemaansa hengellisenä auktoriteettina. Kirjeitten tapa merkityksellistää sukupuolta on omalaatuinen ja ottaa etäisyyttä naiseuden teologista merkitystä vähättelevään aiempaan perinteeseen, jossa naiseus on nähty merkkinä ihmisen lihallisesta heikkoudesta ja mieheys ihmisyyden täydellisenä ilmentymänä. Bernhardia on aiemmassa tutkimuksessa tulkittu tämän perinteen edustajana hänen muiden tekstiensä valossa. Kirjeissään Bernhard kuitenkin korostaa selkeästi naiseuden merkityksellistä arvoa ihmisen pelastuksen teologiassa ja näyttää tulkitsevan sukupuolet toisiaan täydentäviksi sekä maailman että ruumiin ylösnousemuksen jälkeisen taivaan ikuisuuden tasolla. Kristuksen lihaksi tulemisen myötä naisesta peräisin oleva lihallinen ihmisyys saa myönteisen merkityksen pyhittymiseen pyrkivän sääntökuntalaismiehen todellisuudessa. Ihanteellisessa munkissa on Bernhardin kirjekokoelman valossa sekä naiseutta että mieheyttä oikeassa järjestyksessä ja sekoittumatta, mikä heijastaa lihaksi tulleen Kristuksen olemusta samanaikaisesti ihmisenä ja Jumalana ja tämän kaltaiseksi kasvamista luostarielämässä.
Subject: teologia, kirkkohistoria
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hakala_anna-riina_dissertation_2021.pdf 1.203Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record