Maternal overweight in pregnancy and offspring health outcomes in late adulthood

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7210-5
Title: Maternal overweight in pregnancy and offspring health outcomes in late adulthood
Author: Westberg, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of General Practice and Primary Health Care
Väestön terveyden tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i befolkningshälsan
Doctoral Program in Population Health
Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-05-12
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7210-5
http://hdl.handle.net/10138/328855
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The prevalence of obesity is increasing globally both in the general population and in women of a reproductive age. Maternal obesity is a well-known risk factor for acute adverse pregnancy outcomes. Furthermore, accumulating evidence suggests that maternal obesity may impact offspring health later in life. The finding is supported by the Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD) paradigm, which suggests that adverse environmental influences during early development, such as maternal obesity, may have an unfavorable impact on later health through the mechanisms of developmental programming. Previous observational studies have found associations of maternal obesity and a number of offspring long-term health outcomes, including obesity, diabetes and asthma. While most preceding research in the field have focused on offspring health outcomes in childhood and adolescence, the associations of maternal obesity and offspring health in adulthood are less studied. The aim of this thesis was to examine the associations between maternal body mass index (BMI) in pregnancy and offspring health in late adulthood. The main offspring health outcomes in the thesis are physical and psychosocial functioning (study I), asthma (study II), glucose metabolism (study III) and physical activity (study IV). Study IV also examine associations between a change in participants’ weight status from childhood to late adulthood and physical activity in older age. This thesis is a part of the Helsinki Birth Cohort Study (HBCS). HBCS includes 13,345 individuals who were born in Helsinki between 1934 and 1944. In 2001- 2004, a subset of 2003 cohort members participated in a baseline clinical examination and in 2011-2013, 1094 participants attended a follow-up clinical examination. The 4 articles of the thesis produced several findings. Higher maternal BMI predicted a poorer physical and psychosocial functioning (study I) and an increased risk of asthma (study II) in men in late adulthood, whereas no similar associations were observed in women. In participants without diabetes, maternal BMI was associated with a favorable glucose metabolism in non-obese men (study III). Overweight in childhood, especially in women, and overweight in adulthood were associated with lower levels of physical activity in older age. In participants with childhood overweight, reaching normal weight by adulthood was associated with higher physical activity levels in older age. There was a slightly U-shaped association of maternal BMI and physical activity levels in older aged women, whereas there was no association on men (study IV). This thesis provides further insight into maternal obesity as a risk factor for offspring health later in life. Findings from this thesis support the evidence that maternal BMI may affect offspring later health in a sex-dependent way and suggest that the associations can still be observed in the offspring in late adulthood. Strategies to reduce overweight and obesity in young women should be implemented in order to improve the long-term health of their offspring.En allt större andel av världens befolkning lider av övervikt och den utvecklingen berör även gravida kvinnor. Övervikt under graviditeten är en välkänd riskfaktor för ett flertal direkta graviditetskomplikationer. Allt fler studier tyder på att övervikt hos gravida kvinnor även kan påverka deras barns hälsa på långsikt. Ogynnsamma förhållanden under fosterutvecklingen, såsom moderns övervikt, bidra till permanenta förändringar hos barnet och därmed till en tidig programmering av kroniska sjukdomar och försämrad hälsa senare i livet. I tidigare studier har moderns övervikt under graviditeten kopplats ihop med ett flertal kroniska sjukdomar hos deras barn, såsom övervikt, diabetes och astma. Medan de flesta tidigare studier i ämnet har fokuserat på barnets hälsa i barndomen och ungdomen, var syftet med den här avhandlingen att studera sambandet mellan moderns övervikt under graviditeten och barnets hälsa i övre vuxenålder. Delstudierna fokuserade på fysisk och psykisk funktionsförmåga, astma, glukosmetabolism samt fysisk aktivitet. Den här avhandlingen är en del av Helsingfors födelsekohortstudie som inkluderar 13 345 personer som föddes i Helsingfors under åren 1934–1944. Under åren 2001–2004 deltog 2003 personer från den ursprungliga kohorten i en klinisk undersökning och av dessa personer deltog 1094 i en fortsatt klinisk undersökning under åren 2011–2013. Vi fann samband mellan moderns övervikt och sämre fysisk och psykisk funktionsduglighet samt en ökad risk för astma hos män, men inte hos kvinnor. Hos män som inte hade diabetes eller fetma var moderns övervikt kopplat till en mer gynnsam glukosmetabolism. Både ett högt och ett lågt moderns viktindex förknippades med mindre fysisk aktivitet hos äldre kvinnor. Dessutom märkte vi att övervikt i barndomen och i vuxen ålder hade ett samband med mindre fysisk aktivitet i ålderdomen. De personer som var överviktiga i barndomen, men nådde normalvikt i vuxen ålder, var mer fysiskt aktiva i ålderdomen än de personer som var överviktiga även i vuxen ålder. Den här avhandlingen stöder tidigare belägg på att moderns övervikt under graviditeten kan ha en ofördelaktig påverkan på barnets senare hälsa. Avhandlingen bidrar med att påvisa dessa samband hos äldre vuxna. Att stöda viktkontroll hos unga kvinnor kan ha en fördelaktig verkan på deras barns hälsa på långsikt.
Subject: medicin
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
westberg_anna_dissertation_2021.pdf 1.135Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record