Kartoittava kirjallisuuskatsaus ikääntyneiden arkikuntoutuksen ominaispiirteistä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/328859

Citation

Niskanen , S , Forma , L , Salminen , A-L & Aho , A L 2021 , ' Kartoittava kirjallisuuskatsaus ikääntyneiden arkikuntoutuksen ominaispiirteistä ' , Gerontologia , Vuosikerta. 35 , Nro 1 , Sivut 13-31 . https://doi.org/10.23989/gerontologia.90116

Title: Kartoittava kirjallisuuskatsaus ikääntyneiden arkikuntoutuksen ominaispiirteistä
Author: Niskanen, Satu; Forma, Leena; Salminen, Anna-Liisa; Aho, Anna Liisa
Contributor: Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikka
Date: 2021-03-25
Language: fin
Number of pages: 19
Belongs to series: Gerontologia
ISSN: 0104-1258
URI: http://hdl.handle.net/10138/328859
Abstract: Arkikuntoutus on yksi kotikuntoutuksen muodoista. Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on määritellä arkikuntoutuksen ominaispiirteet. Järjestelmällisesti toteutetun kirjallisuushaun aineisto kerättiin kuudesta tietokannasta vuosilta 2007–2018. Mukaan otettiin eri menetelmin toteutettuja tutkimuksia. Katsaukseen valitut artikkelit (n=13) kartoitettiin kuvailevan synteesin avulla. Arkikuntoutuksen tavoitteet liittyivät asiakkaan toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseen, asiakkaan terveyttä edistävien ja sairauksia ehkäisevien taitojen kehittymiseen sekä asiakkaan osallisuuden ja aktiivisuuden tukemiseen. Arkikuntoutuksen keinoina hyödynnettiin yksilöllistä arkikuntoutusjakson toteutusta, asiakkaan voimaantumisen tukemista, asiakkaan toiminnan mahdollistamista sekä käytettäviä harjoitteita. Käytännössä arkikuntoutuksessa hyödynnetään COPM- tai TARGET-arviointimenetelmiä, fyysistä toimintakykyä tukevia harjoitteita, päivittäisten toimien toistamista, toiminnan ja ympäristön muokkaamista sekä asiakkaan voimaannuttamista. Arkikuntoutuksen organisoinnissa ilmeni työnjakoon, johtamiseen ja kestoon liittyviä ominaispiirteitä, ja arkikuntoutuksen kohderyhmä määriteltiin iän, diagnoosin, toimintakyvyn sekä palvelujen käytön perusteella. Arkikuntoutuksen ominaispiirteiden määrittely sujuvoittaa viestintää ja tukee yhteisen ymmärryksen saavuttamista Suomessa kotikuntoutusmenetelmistä puhuttaessa.
Subject: 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
90116_Artikkelin_teksti_186816_1_10_20210309.pdf 536.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record