Vesihuoltolaitokset 2014. Viemärilaitokset

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/329027

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_23_2021_ ... -2014-Viemarilaitokset.pdf 16.94Mb PDF View/Open
Title: Vesihuoltolaitokset 2014. Viemärilaitokset
Author: Lapinlampi, Toivo
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2021
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2021
ISBN: 978-952-11-5400-3
ISSN: 1796-1726
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5400-3
http://hdl.handle.net/10138/329027
Abstract: Vesihuoltolaitosten vuoden 2014 vesihuoltotilastotiedot kerättiin pääosin vuonna 2015 ja loput vuonna 2016. Tilastointi perustui Velvet-tietojärjestelmään kerättyihin vesihuolto-organisaatioiden tietoihin. ELY-keskukset keräsivät tiedot alueensa laitoksilta ja tiedot tallennettiin Velvet-tietojärjestelmään. Tietojen tarkastaminen ja täydentäminen päättyi Suomen ympäristökeskuksessa vuoden 2016 lopussa ja laitoskohtaiset tiedot tulostettiin tätä selvitystä varten Velvet2009-tietokannasta 2.1.2017. Laitoskohtaiset tiedot kerättiin seuraavista aiheista: jätevesiverkoston liitty-jämäärä (645 laitosta), investoinnit jätevesijärjestelmiin (349 laitosta), jätevesiviemäreiden pituus ja materiaali (714 laitosta), jätevesimaksut (682 laitosta), jätevesijärjestelmien käyttökustannukset (466 laitosta) ja viemäröity jätevesimäärä (470 laitosta). Vuoden 2014 vesihuoltolaitosten laitoskohtaiset tiedot talousvesistä on julkaistu ”Vesihuoltolaitokset 2014. Vesilaitokset” -julkaisussa sekä valtakunnalliset yhteenvetotiedot vuosilta 1970–2014 on julkaistu ”Vesihuoltolaitokset 1970-2014” -julkaisussa.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record