Inductive Analysis of Preventive Policies at Comprehensive Schools : Improving Their Effectiveness Through Metapolicy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7257-0
Title: Inductive Analysis of Preventive Policies at Comprehensive Schools : Improving Their Effectiveness Through Metapolicy
Author: Chmylevska, Nataliya
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-06-11
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7257-0
http://hdl.handle.net/10138/329177
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This research explores the problem of child abuse and neglect at schools and aims to examine policies and practices concurrently. The research encompasses Ukrainian and Finnish comprehensive schools and their associated preventive policies. The problem of the study is that existing preventive policies are not effective in overcoming challenges of modern schools in preventing child maltreatment and thus, require urgent revision and improvement. The hope is to create a metapolicy that will guide policy-makers in the future and to build an agenda for future research. Hence, the goal of this research is to distinguish weaknesses of the existing preventive policies and, based on literature sources and practical experiment, to identify the best practices for tackling child abuse and neglect at schools. Moreover, current study pursues to generate versatile preventive policy, which can be employed to tackle these negative phenomena by any school irrespective of its geographical location. The study commenced with inductive analysis of existing policies at Ukrainian comprehensive schools, which constituted to the first phase of data gathering. Concurrently, a diverse array of literature sources was scrupulously examined to distinguish the best preventive practices for addressing challenges that had been identified in the Current State Analysis, which consequently contributed to creating a conceptual framework for this research. Upon the definition of the Conceptual Framework of this study, the second round of data gathering was conducted at Finnish comprehensive schools. This helped to extend and affirm the results that were obtained during the first phase of data gathering and facilitate creation of the provisional proposal of this study. When the provisional proposal was finalized, it was presented for reviewing to the policy-makers who were among the respondents of the current research. This allowed the execution of the third round of data gathering and therefore, to generate final proposal of this study. Keywords: child abuse, neglect, bullying, safe and secure school environment, metapolicy.Tutkimus käsittelee lasten pahoinpitelyä ja laiminlyöntiä koulumaailmassa, ja pyrkii selvittämään samanaikaisesti toimintaperiaatteita ja -linjauksia sekä käytäntöjä. Tutkimuksessa on tarkasteltu ukrainalaisia ja suomalaisia peruskouluja ja niiden ennaltaehkäisevän toiminnan linjauksia. Tutkimusongelma on, että olemassa olevat linjaukset eivät ole toimivia nykykouluissa koettujen, lasten kaltoin kohtelun estämiseen liittyvien haasteiden ylittämiseksi, ja että ne tarvitsevat siten kiireesti muokkauksia ja parannuksia. Tavoitteena on luoda metapoliittisia linjauksia, jotka ohjaavat päättäjiä tulevaisuudessa, sekä luoda toimintasuunnitelma tulevalle tutkimukselle. Tutkimuksen tavoitteena on siten eritellä olemassa olevien, ennaltaehkäisyyn suunnattujen linjausten heikkouksia, ja tunnistaa parhaat toimintatavat koulussa tapahtuvan lasten pahoinpitelyn ja laiminlyönnin torjumiseksi, sekä kirjallisuuteen että käytännön kokeiluihin pohjaten. Lisäksi tutkimus pyrkii luomaan muunneltavia ennaltaehkäisyn toimintaperiaatteita, jotka voidaan ottaa käyttöön näiden kielteisten ilmiöiden torjumisessa missä tahansa koulussa maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tutkimus aloitettiin ukrainalaisten koulujen olemassa olevien toimintaperiaatteiden induktiivisella analyysillä, mikä muodosti aineistonkeruun ensimmäisen vaiheen- Samanaikaisesti käytiin huolella läpi monipuolinen valikoima kirjallisuuslähteitä, tavoitteena eritellä parhaat ennaltaehkäisevät käytännöt nykytila-analyysissä tunnistettujen haasteiden ylittämiseksi, mikä siten osaltaan myötävaikutti tutkimuksen käsitteellisen viitekehyksen muodostamiseen. Tutkimuksen käsitteellisen viitekehyksen määrittelyn jälkeen aineistonkeruun toinen vaihe toteutettiin suomalaisissa peruskouluissa. Tämä tuki aineistonkeruun ensimmäisen vaiheen aikana saatujen tulosten laajentamista ja vahvistamista, ja tutkimuksessa tuotetun alustavan ehdotuksen laatimista. Kun alustava ehdotus oli viimeistelty, se annettiin arvioitavaksi tutkimukseen osallistuneille päättäjille. Tämä muodosti aineistonkeruun kolmannen vaiheen, mikä mahdollisti tutkimuksessa tuotetun linjausehdotuksen lopullisen version luomisen. Asiasanat: lasten pahoinpitely, laiminlyönti, koulukiusaaminen, turvallinen kouluympäristö, metapolitiikka.
Subject: educational sciences
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
chmylevska_nataliya_dissertation_2021.pdf 2.182Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record