Incidence, preventability, and causality of adverse drug reactions at a university hospital emergency department

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Kauppila, Mirjam
dc.contributor.author Backman, Janne
dc.contributor.author Niemi, Mikko
dc.contributor.author Lapatto-Reiniluoto, Outi
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202104211919
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/329241
dc.description.abstract Forskningens syfte var att utreda vilka egenskaper läkemedelsbiverkningar på sjukhusjouren har. Patientjournaler från 1600 jourbesök i Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus lästes igenom retrospektalt och eventuella biverkningar identifierades. Vi tog i beaktande patientens egenskaper samt orsakssamband mellan sjukdomar, läkemedelsintag och biverkningar. Vidare definierade vi biverkningarnas svårighetsgrad och preventabilitet samt farmakogenetikens roll i fallen. Sammanlagt identifierade vi 125 fall där en eller flera biverkningar förekom, vilket motsvarar 7,8% av fallen. Läkemedlen som orsakade flest bivekningar var varfarin, acetylsalicylsyra, apixaban och docetaxel, medan de vanligaste biverkningarna var blödning samt neutropeni och/eller allvarlig infektion. Endast två fall kunde möjligen ha förebyggts med hjälp av farmakogenetiska tester med hänsyn till Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines. Antitromboter och cytostatika orsakade flest biverkningar bland ATC läkemedelsklasserna. Enligt en tidigare studie från samma universitetssjukhus är samma ATC klasser bakom flest dödsfall orsakade av läkemedel. Dessa biverkningar är svåra att förebygga, då riskerna och nyttan av dessa läkemedel har utvärderats genomförligt. (150 ord av 150) sv
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Adverse drug reaction
dc.subject Antithrombotics
dc.subject Cytostatics
dc.subject Preventability
dc.subject Pharmacogenetics
dc.subject.mesh lääkkeiden sivu- ja haittavaikutukset und
dc.subject.mesh antikoagulantit und
dc.subject.mesh solunsalpaajat und
dc.subject.mesh farmakogenetiikka und
dc.title Incidence, preventability, and causality of adverse drug reactions at a university hospital emergency department en
dc.title.alternative Lääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset ppkl-potilailla fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202104211919
dc.subject.specialization Ruotsinkielinen opintolinja fi
dc.subject.specialization Study orientation in Swedish en
dc.subject.specialization Svenskspråkig studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Degree Programme in Medicine en
dc.subject.degreeprogram Utbildningsprogrammet i medicin sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kauppila_Mirjam_tutkielma_2021.pdf 601.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record