Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 15/2021. Mikrobiologiset asumisterveysmääritykset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5405-8 http://hdl.handle.net/10138/329412

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_27_2021_ ... umisterveysmaaritykset.pdf 4.249Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 15/2021. Mikrobiologiset asumisterveysmääritykset
Author: Jalkanen, Kaisa; Ojala, Mervi; Saarnio, Katja; Koivikko, Riitta; Leivuori, Mirja; Ilmakunnas, Markku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2021
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2021
ISBN: 978-952-11-5405-8
ISSN: 1796-1726
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5405-8
http://hdl.handle.net/10138/329412
Abstract: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ympäristömikrobiologian yksikkö järjesti yhteistyössä Proftest SYKE pätevyyskoetoiminnan kanssa pätevyyskokeen asumisterveystutkimuksia tekeville laboratorioille tammikuussa 2021. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 15 laboratoriota. Pätevyyskokeessa oli rakennusmateriaali- ja suspensionäytteet laimennossarjaviljelyyn sekä kasvatusalustanäytteet puhdaskantojen tunnistukseen. Kierroksella myös tulkittiin rakennusmateriaalinäytteiden suoramikroskopointivalokuvia sekä rakennusmateriaalin suoraviljelynäyte. Ensimmäistä kertaa mukana oli rakennusmateriaalinäytteitä mikrobikasvuston osoittamiseen qPCR-menetelmällä. Laimennossarjaviljelytulokset arvioitiin z-arvoilla ja hyväksyttäviä tuloksia oli 95 %, kun vertailuarvosta sallittiin 5–20 %:n poikkeama. qPCR-tulokset arvioitiin D%-arvoilla. Tunnistuskantanäytteistä kaikki osallistujat saivat hyväksytyn tuloksen tunnistamalla vähintään 2/3 kannasta vaaditulle tunnistustasolle. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!
Subject: pätevyyskoe
Subject (yso): mikrobit
mikrobiologia
asumisterveys
määritys
pätevyys
laboratoriot


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record